Siirry sisältöön

Mitä suklaapukin mukana tulee tänä vuonna?

Joka joulu myydään satoja miljoonia folioon pakattuja suklaisia joulupukkeja ympäri maailman. Suklaapukki on tulevan joulun symboli, lupaus ilosta, hetken hengähdystauosta, perheen perinteistä, jouluruoista ja lahjoista.

EAFA:n* mukaan kaikkien Euroopassa (2019) valmistettujen suklaapukkien pakkaamiseen ja suojaamiseen käytetään vuodessa yhteensä 4 miljoonaa neliömetriä ohutta alumiinifoliota. Tämä vastaa noin 740:tä jalkapallokenttää tai 4 000 kilometrin pituista, metrin levyistä alumiinikaistaletta!

Kiiltävän foliopinnan alla on makeaa suklaata. Mutta mitä oikeastaan laitamme suuhumme?

Muun muassa saksalaiset kuluttajajärjestöt ovat tutkineet 2000-luvulla erilaisia elintarvikkeita ja joulumakeisia, kuten suklaatonttuja, useissa tutkimuksissa selvittääkseen, sisältävätkö tuotteet mineraaliöljyn jäämiä. Tutkimuksissa on keskitytty etenkin MOAH-jäämiin (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbon), sillä osan polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH, Polycyclic Hydrocarbons) katsotaan aiheuttavan syöpää.

Analyyseissä MOAH-jäämiä havaittiin vaihtelevina pitoisuuksina myös suklaapukeista. Analyysituloksista on käyty kiivasta keskustelua, jossa faktat ovat jääneet osin taka-alalle huomiota herättävien lehtiotsikoiden kustannuksella. Elintarvikkeissa olevien MOAH-jäämien analysointiin käytettävät menetelmät ovat monimutkaisia, ja havaituissa pitoisuuksissa on ollut epäselvyyksiä. 

Koko keskustelussa on kuitenkin myönteistä, että sen myötä on alettu kiinnittää huomiota elintarvikkeiden kontaminoitumisriskeihin kaikissa vaiheissa, jotta kuluttajat eivät altistuisi haitallisille aineille. Valmistajat ovat kantaneet vastuunsa, ja myös eurooppalaiset viranomaiset ovat työskennelleet kovasti aiheen parissa.

MOAH-kontaminaatioita voi tulla monista eri lähteistä koko elintarvikeketjussa. Lähteitä voivat olla esimerkiksi sadonkorjuussa käytettävät koneet ja laitteet, öljyllä käsitellyt juuttisäkit, suora tai välillinen kosketus kierrätettyihin pakkausmateriaaleihin tai muoviin, mineraaliöljyä sisältävät pakkausmerkinnät ja elintarvikeprosesseissa käytettävät apuaineet.

Euroopan komission kasveja, eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja käsittelevä pysyvä komitea (PAFF) julkaisi toukokuussa 2022 yhteenvetoraportin, jossa määritellyt elintarvikkeiden MOAH-pitoisuuksien suositusrajat tulivat voimaan välittömästi.

Tämän vuoden suklaatonttujen mukana tulee siksi toivo entistä paremmasta tulevaisuudesta! Entistä turvallisemmasta elintarvikkeiden käsittelystä, paremmasta tietämyksestä ja tehokkaammasta kontaminaatiolähteiden tunnistamisesta. Eikä tämä koske vain suklaata vaan kaikkia elintarvikkeita ja pakkauksia. Raaka-ainetuotantoa, kuljetuksia, valmistusprosesseja ja pakkausvaiheita. Koko ketjua.

Me FUCHSilla jaamme mielellämme tietoa elintarvikeluokitelluista voiteluaineistamme ja puhdistusaineistamme, niiden käytöstä, valmistukseen liittyvistä kriittisistä valvontakohteista jne.Ota siis yhteyttä, niin keskustellaan asiasta kahvin ja suklaan äärellä.

 

HUOM! Kun suklaapukki on syöty, muista laittaa alumiinifolio kierrätykseen!

* EAFA = European Aluminium Foil Association

Kaikki artikkelit


Haluatko lisätietoja?

Maria Wilén
Product Manager Grease,
Specialities & industrial lubricants
maria.wilen@fuchs.com

Palveluyhteydenotto
020-7459 660