Liigu sisule

Tööstusmäärded

Olgu tegemist energia tootmise ja ülekande, liikumapaneva jõu vähendamise või ülekande, jahutava või kokkusurutud õhu tekitamise või tööpinkide rakenduste või muude tootmisaladega, tööstusmääretel on kõikjal täita oluline roll. Paljud protsessid toimivad sujuvalt üksnes spetsiaalselt nende jaoks valmistatud määrdelahenduste abil. Eriti tuleb siinkohal arvestada ohutust, masinavärke, tööprotsesse ja süsteeme. FUCHSi tööstusmäärded võivad anda olulise panuse tootlikkuse ja efektiivsuse suurendamisse ning energiatarbe vähendamisse, näiteks hüdraulilistes süsteemides, ülekandemehhanismides ja ka paljude teiste rakenduste juures.
Lisaks on FUCHSi kiiresti biolagunevate määrete näol tegemist arvestatava alternatiiviga süsivesinikel põhinevatele määretele.

Max execution time: 240