Siirry sisältöön

5S – vinkit hyvän voiteluhuollon varmistamiseen

Hyvän voiteluhuollon varmistaminen on yksi toimivan ennakoivan huollon edellytyksistä. Kun koneet, työntekijät ja tuotantoresurssit toimivat optimaalisesti yhteen, toimintahäiriöiden ja suunnittelemattomien käyttökatkojen riski pienenee ja laatu paranee.

Tie järjestykseen ja siisteyteen
Yksi tie hyvään voiteluhuoltoon on niin kutsuttu 5S-menetelmä, jonka on alun perin kehittänyt Toyota.

 • 5S perustuu viiteen sanaan, jotka kaikki liittyvät työpaikan järjestykseen ja siisteyteen – lajittele (Sort), järjestä (Set in order), siivoa (Shine), vakiinnuta (Standardize) ja seuraa (Sustain).
 • 5S-menetelmä nostaa voitelun uudelle tasolle ja takaa toimivan ennakoivan huollon.
 • 5S-menetelmää voidaan käyttää myös kätevänä tarkistusluettelona, joka keskittyy käytännönläheisiin huoltoasioihin. Voiteluainetoimittaja voi osaltaan auttaa menetelmän toteuttamisessa ja varmistaa, että asiaankuuluvia rutiineja noudatetaan.

1. LAJITTELE (SORT) – tee yleiskatsaus ja raivaa lisätilaa
Työpaikoilla on usein monia voiteluaineita. Tee yleiskatsaus ja lajittele tarpeettomat voiteluaineet hävitettäviksi. Pyydä tarvittaessa apua voiteluainetoimittajalta. Lajittelun myötä saat lisätilaa ja käsityksen siitä, mitä tuotteita työpaikallasi on. Käsittely helpottuu, aikaa säästyy ja vahinkojen ja sekoitusvirheiden riski pienenee. Lisäksi voit säästää silkkaa rahaa. Villinä rehottavaa tuotevalikoimaa on useimmiten kallista hallinnoida, pitää varastossa ja käsitellä.

Poista hyllystä…

 • tuotteet, joita ei enää käytetä
 • päällekkäiset tuotteet, jotka ajavat suunnilleen saman asian
 • voitelutarvikkeet, jotka ovat vaurioituneet tai eivät muuten vastaa enää tarkoitusta. 

2. JÄRJESTÄ (SET IN ORDER) – aseta oikeat asiat oikeille paikoilleen 
Panosta järjestykseen ja siisteyteen. Tarvitsemiesi asioiden on oltava helposti saatavilla ja omilla paikoillaan. Kun näin on, aineiden käsittelystä tulee turvallisempaa ja puhtaampaa. Huollon onnistuminen ei tällöin riipu myöskään yksittäisestä henkilöstä, kun kaikkien on helppo toimia oikein. Kun voiteluaineiden käsittelyssä kiinnitetään huomiota puhtauteen, lika ja kulumishiukkaset eivät päädy koneiden sisään. Tämä pienentää toimintahäiriöiden riskiä.

Huolehdi järjestyksestä…

 • järjestämällä voiteluainevarasto käyttötarkoituksen mukaan
 • merkitsemällä tarvikkeet ja tuotteet niin, että kaikki tietävät, mihin mitäkin käytetään
 • varaamalla kullekin rasvatyypille oma ruisku ja kullekin öljylle oma kannu
 • käyttämällä öljyntäytössä suljettuja täyttöastioita, joihin ei pääse pölyä ja likaa. 

3. SIIVOA (SHINE) – puhtaus tuo tehokkuutta 
Mikään huoltotyö ei onnistu hyvin ilman siivousta. Kun työpaikalla on puhdasta ja siistiä, viihtyvyys paranee ja työympäristö pysyy turvallisena. Siistissä ja hyvin järjestetyssä varastossa ei ole myöskään likaantuneita voiteluaineita, jotka voivat lisätä koneiden kulumista ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Huolehdi siisteydestä...

 • eliminoimalla öljyroiskeet imeytysaineiden ja öljynerottimien avulla
 • puhdistamalla voitelupisteet ja öljyvarasto
 • siivoamalla hieman joka päivä ja perusteellisemmin viikoittain
 • määrittelemällä tavoiteltava siisteystaso ja huolehtimalla, että se huomioidaan tarkistusluettelossa.

4. VAKIINNUTA (STANDARDIZE) – rutiinit tukevat arkea 
Vakiinnuta rutiinit ja määrittele, missä, milloin ja miten asiat on tehtävä. Hyödynnä tässäkin kohden voiteluainetoimittajan tarjoamaa apua ja suunnittele arkea tukevat, hyvin dokumentoidut rutiinit. Niillä varmistat, että mitään ei unohdu ja että tärkeät asiat tehdään oikein. Samalla parannustoimet kirjautuvat historiatietoihin. Tästä on apua paitsi mahdollisissa ongelmatilanteissa myös parannettaessa käytäntöjä vaiheittain.

Vakiinnuta rutiinit…

 • laatimalla tehtäväluettelot työn tueksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi – esim. öljynvaihtoja, analyysejä, konehuoltoa ja puhdistusta varten
 • ottamalla käyttöön tarkistusrutiinit, joilla varmistetaan asianmukaiset merkinnät, puhtaus, järjestys ja siisteys
 • kokoamalla toimet luetteloiksi/menettelyohjeiksi huoltojärjestelmään tai Excel-taulukkoon niin, että niiden löytäminen, noudattaminen ja päivittäminen ovat helppoa. 

5. SEURAA (SUSTAIN) – tarkasta ja paranna 
Last but not least, it is important to sustain work on Sort, Set in Order, Shine and Standardize to make sure it is up to scratch. Follow-up is important since it also lays the foundation Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä on varmistettava, että lajittelu, järjestäminen, siivous ja vakiinnuttaminen vastaavat asetettuja vaatimuksia. Seuranta on tärkeää, sillä se muodostaa samalla pohjan 5S-työhön liittyville uusille, vaiheittaisille parannuksille.

Huolehdi seurannasta…

 • laatimalla koko 5S-työtä koskevat tarkistusluettelot, joiden avulla järjestys pysyy ja sitä voidaan vähä vähältä parantaa
 • tekemällä säännöllisesti tarkastuskierroksia, jotka dokumentoidaan tekstien ja kuvien avulla
 • varmistamalla, että seurannan tulokset ovat konkreettisia ja että niistä keskustellaan kaikkien voiteluhuollon parissa työskentelevien kanssa
 • motivoimalla kaikkia 5S-työn parissa toimivia ja korostamalla, että jokaisen panos on tärkeä, jotta lopputuloksesta tulee hyvä
 • nostamalla esiin menettelyn hyödyt ja se, että järjestelmällisen seurannan myötä työpaikasta tulee entistä tehokkaampi, puhtaampi ja turvallisempi.

Haluatko lisätietoja 5S-menetelmästä ja turvallisesta voiteluhuollosta? 
Ota yhteyttä – me autamme pääsemään tuumasta toimeen.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660