Liigu sisule

Innovatsioon ja tehnoloogiline juhtimine määrdeainete vallas

FUCHSi ärimudeli peamiseks liikumapanevaks jõuks on innovaatilisuse kõrge tase. FUCHSi edu taga on sektori keskmisest kiiremad uuendused ning kõrge spetsialiseerumise aste. Eesmärgiks on määrdeainete potentsiaali pidev arendamine, mis hõlmab tõhususe suurendamist ja toodete elutsükli pikendamist, multifunktsionaalsete määrdeainete ja uuenduslike toodete väljaarendamist, vastamaks uutele tehnilistele ja regulatiivsetele nõuetele, ning ka energia-, protsessi- ja kulutõhususe parandamist. Samal ajal oleme pühendunud jätkusuutlikkusele ning püüdlustele arendada välja määrdeainete lahendusi, mis aitavad kaasa keskkonna ja ressursside säilitamisele.

Seetõttu pööratakse FUCHSi kontsernis suurt tähelepanu teadus- ja arendustegevusele. Praegu on ettevõttel töös enam kui 600 teadus- ja arendusprojekti, mille eesmärgiks on hinnata uute tehnoloogiate, näiteks nanotehnoloogiate või miinimumkoguses määrde kasutamise potentsiaali. Nendesse projektidesse on kaasatud umbes 400 inseneri ja teadlast 25 laboris üle kogu maailma. Ligikaudu 10% laboritöötajatest tegutsevad teadus- ja arendustöö valdkonnas – ning FUCHS panustab pidevalt oma tehnilise võimekuse ja personali edasisse arendamisse. Ettevõtte peakontoris Mannheimis asub ülimoodne teaduskeskus, mis koordineerib rahvusvahelist ekspertide võrgustikku, koondab ekspertteadmisi ning toetab teadmiste edasiandmist globaalsete nõuete kohta.

Uurimis- ja arendustegevus, mis on kohandatud meie klientide soovidest lähtuvalt

FUCHS teeb oma rakendustele suunatud arendustööd otseses ja tihedas koostöös kliendiga, et saavutada määrdeainete parim võimalik vastavus nii protsessist kui masina iseärasustest tulenevatele nõuetele. Lisaks paneb FUCHS suurt rõhku uurimistööle ja on pühendunud valdkonnaülestele koostööprojektidele ja partnerlustele ülikoolide, akadeemiliste asutuste, biotehnoloogiaettevõtete ja klientidega, nagu originaalseadmete tootjad. FUCHSil on ulatuslikud võimalused laboritööde ja simulatsioonide läbiviimiseks. Tootearendusega käivad kaasas põhjalikud testimised. Kõiki meditsiinitehnika sektoris kasutatavaid määrdeaineid testitakse tsütotoksilisuse ja võimaliku kahju suhtes rakkudele ja kudedele. FUCHS on üks väheseid määrdeainete tootjaid, kes selliseid teste läbi viib.

Erki Birnbaum
Telefon:+372 625 7780
Määrdeainete müügijuht