Liigu sisule

Isikliku arengu võimalused

Edukas ettevõtte peab saama toetuda korralikult koolitatud töötajatele ja suurepärasele juhtkonnale. Sihipärase ja individualiseeritud edendamise kaudu võimaldame me töötajate pidevat arengut ja kindlustame, et avanevad töökohad võtavad üle õiged inimesed. Kui vähegi võimalik, täidame töökohad meie enda ettevõtte kompetentsete ja kogenud töötajatega. Töötaja arusaamine tööprotsessist, tema efektiivsus ning suhtumine klientidesse ja teistesse töötajatesse on need aluseks sellele, et FUCHSis rohkem vastutust enda kanda võtta.

FUCHS Academy

Et pidevalt muutuva keskkonna nõudmistega toime tulla, toetame oma töötajaid ja tegeleme nende oskuste ja kompetentsi sihipärase arendamisega. FUCHS ACADEMY tegutseb ülemaailmse koolitusinstitutsioonina. Siin viime läbi tehnilisi koolitusi ja toetame paljude eri kursuste läbi oma müügispetsialiste nende tehniliste teadmiste pideva arendamisega. FUCHS ACADEMY kõrgetasemelistele kursustele pakuvad lisa mitmed kohalike üksuste koolitused.

Töö ja eraelu tasakaal

Me näeme töötajate võimalust sobitada pereelu karjääriga nende pühendumise ja võimekuse alustalana. Seetõttu peame oluliseks nende toetamist kõigi eluetappidega kaasnevate väljakutsete jooksul – alates lastekasvatamisest kuni vanemate pereliikmete eest hoolitsemiseni.

Erki Birnbaum
Telefon:+372 625 7780
Määrdeainete müügijuht