Gå til indhold

Ti råd, som giver mangedobbelt tilbage

Rigtig opbevaring

Opbevar tønder og anden emballage under tag 
– Det holder tønderne tørre og forhindrer vandindtrængning i smøremidlet.
– Skæreolier opbevares indendørs, da de ikke tåler frost.

Hvis tønder opbevares under åben himmel 
– Opbevar tønder liggende, så der ikke samler sig vand oven på dem.
– Placer åbningerne "et kvarter over ni". Så er der olie ved pakningerne og så de holder tæt.
– Hvis tønder opbevares stående, så læg en kile under, så der samler sig så lidt vand som mulig.

Luk altid emballage, der har været åbnet 
– Støv og snavs kan forurene smøremidlet, hvis ikke emballagen er lukket helt tæt.
– Forurening kan ødelægge olien og forkorte levetiden på det den skal smøre.

Smart rengøring

Rengør emballagen inden åbning 
– Under transport og opbevaring kan emballage blive beskidt. Rengør derfor omkring åbningen. Det reducerer risikoen for forurening af smøremidlet og det der skal smøres.

Rengør påfyldningsstedet inden påfyldning/smøring 
– Der samler sig ofte snavs omkring påfyldningssteder og smørenipler. Det kan forurene ved smøring.
– Rengør alle påfyldningssteder, og kontrollér at de lukkes helt tæt efter påfyldning.

Brug en ren kande til påfyldning
– Sørg for at have én kande til hver olietype, og vær omhyggelig med at den er lukket/tildækket efter brug.
– Undgå én tragt til alle påfyldninger - det kan medføre forurening. Brug kande med fyldestuds.
– Er du i tvivl om oliens renhed, så påfyld gennem et filter – det fjerne uønskede partikler.
– Hvis du alligevel må bruge en tragt, så vær sikker på, at den er helt ren (opbevar den tildækket).

Effektive kontroltjek

Kontrollér olieniveauet regelmæssigt
– De fleste systemer har optimalt olieniveau ved ”MAX-mærket” – vær opmærksom på, hvad der er bedst for de enkelte systemer.

Kontrollér og rengør olie- og luftfiltre 
– Mange filtre har indikatorer, som viser, hvornår det er tid for udskiftning.
– Skift oliefilter ved olieskift.
– Skift luftfilter efter behov, dog mindst én gang om året.

Brug det rigtige udstyr 
– Rene kander og én kande til hver olietype.
– Tætsluttende påfyldningstragte og én pumpe til hver olietype.
– Fedtpistol med måler, som viser, hvor meget fedt, der trykkes ind i systemet.

Undgå oliespild
– Brug handsker og anden beskyttelse, efter behov for, at undgå hudproblemer.
– Sørg for, at der er bakker eller anden spildbeskyttelse, der hvor smøremidlerne opbevares.
– Tør spildt olie op. Det forhindrer glideulykker og skader i miljøet.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30