Gå til indhold

5S – værktøjet der sikrer god vedligeholdelse ved hjælp af smøremidler

Sikring af systematisk smøring er en forudsætning for, at Forebyggende Vedligeholdelse (FV) giver den ønskede effekt. Risikoen for driftsforstyrrelser-, eller stop, reduceres og produktion, kvalitet og ”oppe-tid” bliver optimeret, hvorfor maskiner, personale og produktionsresurser også bliver optimalt.

Styr på tingene
En sikker vej til god vedligeholdelse med smøremidler er 5S-metoden, der oprindelig er udviklet af Toyota.

 • 5S bygger på fem grundelementer, der til sammen giver en rydelig, velorganiseret og sikker arbejdsplads – Sorter, System i tingene, Skrubbe og skure, Standardiser og Selvdisciplin
 • 5S løfter smøring et niveau op og sikrer velfungerende FV.
 • 5S anvendes som praktisk tjekliste med fokus på vedligeholdelse i hverdagen, hvor også din smøremiddelleverandør kan hjælpe til og sørge for, at de rigtige rutiner etableres.

1. SORTER – giver plads og overblik

Ofte er der mange forskellige smøremidler på en arbejdsplads. Gennemgå produkterne, og sorter dem fra, der ikke brugs. Få din smøremiddelleverandør til at hjælpe dig. Sorteringen giver dig plads og overblik. Almindelig håndtering bliver lettere og mindre tidskrævende, og risikoen for fejl reduceres. Desuden er der penge at spare. En ”vildtvoksende” mængde af produkter er dyre at administrere, lagerføre og håndtere i det hele taget.

Frasorter …

 • produkter, der ikke længere anvendes
 • produkter i eksisterende sortiment, hvis funktion er ens eller nye produktnavne/erstatninger
 • emballager eller produkter, som er beskadiget eller af andre årsager ikke opfylder kravene

2. SYSTEM I TINGENE – ”plads til alt og alt på plads”
De produkter der er brug for, skal være let tilgængelige og have en fast plads. Med ”rette ting på rette sted”, bliver håndteringen lettere og mere sikker. Vedligeholdels bliver derved ikke personafhængig, men kan udføres korrekt af alle. En renere håndtering af smøremidlerne holder snavs væk fra produkter og maskiner og kan dermed reducere slidtage - det reducerer risikoen for driftsforstyrrelser.

Systematiser ved at…

 • holde et dedikeret og opdateret lager af smøremidler
 • mærke udstyr og produkter, så alle ved, hvad der er hvad
 • bruge én bestemt sprøjte til hver fedttype og én bestemt kande til hver olie
 • have tætsluttende propper og låg til fedter og olier. Støv og snavs skal holdes ude!

3. SKRUBBE OG SKURE - rent og pænt 
Intet vedligeholdelsesarbejde bliver optimalt, uden rydelighed og rengøring! Når der er rent og rydeligt på arbejdspladsen, bliver trivsel og arbejdsmiljø bedre. I et rent, ryddeligt og opdateret lager er der ingen forurenede smøremidler, der kan øge risiko for maskinslid og driftsforstyrrelser, eller stop, i produktionen.

Rengøring og oprydning lettes ved at…

 • forebygge konsekvens af spild med ex. absorptions-måtter og olieopsamlere
 • gøre rent ved smørestedet og på olielageret
 • ryd op og tør’ det værste snavs væk dagligt og udfør en mere grundig oprydning og rengøring ugentligt
 • beskriv en standard og sørg for, at den kommer med på tjeklisten

4. STANDARDISER – og sikre rutiner
Standardiser rutiner og beskriv hvor, hvornår og hvordan de forskellige opgaver skal udføres. Træk på din smøremiddelleverandør for at udvikle behovsafstemte og sikre rutiner. Det sikrer, at intet glemmes, og at punkterne udføres korrekt. Samtidig skabes der en historik over udført vedligehold. Det vil være til stor hjælp, dels ved pludselig opståede problemer og dels i arbejdet med systematisk vedligehold og trinvise forbedringer.

Standardiser ved at …

 • beskrive og oprette tjeklister. Det sikrer kontinuitet, f.eks. i forbindelse med olieskift, analyser, maskinpleje og rengøring
 • indføre kontrolrutiner, så arbejdet med mærkning, rengøring, systematisering og strukturering sikres
 • saml opgaverne i oversigter/standarder, i jeres vedligeholdelsessystem eller, ex. i et Excel-ark, så de nemt kan findes, følges op, evalueres og opdateres.

5. SELVDISCIPLIN – følg op, og optimer
Det handler om at sikre, at arbejdet med ”Sortering”, ”System-i-tingene”, ”Skrubbe-og-skure” og ”Standardisering”, reelt bliver udført. Opfølgning og evaluering er vigtig, fordi det danne grundlag for nye, trinvise optimeringer i 5S-arbejdet.

Selvdisciplin sikres ved at …

 • udarbejde tjeklister for alt 5S-arbejde, så orden sikres og optimeres trinvis – gennemfør rutinemæssige revisioner/runderinger, som dokumenteres i tekst og billeder
 • beskriv og evaluer resultatet af runderingen så konkret som muligt og drøft status og videre tiltag med alle, der arbejder med vedligeholdelse ved hjælp af smøremidler
 • motiver personale, der arbejder med 5S, og understreg, at alles dedikerede deltagelse er vigtige for et godt resultat
 • fremhæv fordelene- og gevinsterne af systematisk vedligeholdelsesarbejde. Øget effektivitet, renere og sikrer arbejdsplads og et bedre arbejdsmiljø.

Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere oplysninger om 5S og forebyggende vedligeholdelse ved hjælp af smøremidler.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30