Přeskočit na obsah

Upozornění

Aby byl text na stránkách jednoduchý, často je používán mužský rod. V takovém případě samozřejmě platí stejně tak pro ženy, jako pro muže.

Povolení používat, kopírovat a distribuovat dokumenty publikované společností FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. na tomto internetovém serveru je tímto uděleno za podmínky, že každá kopie obsahuje toto oznámení o autorském právu ve své celistvosti a že žádná část dokumentace není použita ke komerčním účelům, ale pouze k informačním účelům v rámci organizace.

Veškeré informace publikované na tomto internetovém serveru jsou poskytovány bez záruky či zastoupení jakéhokoliv druhu, výslovného či odvozeného, včetně například odvozených záruk prodejnosti, vhodnosti pro daný účel nebo neporušení. Všechny dokumenty FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. může kdykoliv přidat nebo změnit informace zde obsažené.

Název a logo společnosti FUCHS OIL CZ, stejně jako další názvy produktů a služeb zmíněné na těchto internetových stránkách a dalších materiálech poskytovaných společností, jsou registrovanými ochrannými známkami či známkami společnosti FUCHS PETROLUB SE, která je mateřskou společností FUCHS OIL CZ.

Užití těchto známek vyžaduje získání licence a výslovného předchozího povolení přímo od FUCHS PETROLUB SE nebo od členské společnosti sítě FUCHS OIL, do které patří i FUCHS OIL CZ. Neoprávněné užití těchto ochranných známek či jakýchkoli jiných známek z portfolia koncernu FUCHS OIL je zakázáno v maximální možné míře stanovené příslušnými právními předpisy.

Pokud budete chtít požádat o výše zmíněný písemný souhlas, kontaktujte nás na emailové adrese fuchs.praha@fuchs.com.

Kontakt

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.
Výkonná ředitelka Ing. Petra Vargová
Černokostelecká 2539
251 01 ŘÍČANY
Česká republika
Telefon: +420 323 637 793
Telefax: +420 323 637 990
E-mail: petra.vargova(at)fuchs.com

 

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin