Přeskočit na obsah

Průmyslová maziva

Ať se jedná o výrobu nebo přenos energie, redukci nebo přenos hnací síly, výrobu chladu nebo stlačování vzduchu, použití v obráběcích strojích nebo v mnoha dalších oblastech výroby, průmyslová maziva vždy hrají klíčovou roli. Mnoho procesů funguje bez problémů pouze s mazivy speciálně vyvinutými pro daný účel. Zde je nutné brát zvláštní zřetel na bezpečnost, strojní zařízení, procesy a systémy. Průmyslová maziva FUCHS mohou zásadně přispívat ke zlepšení produktivity a účinnosti, také snižovat spotřebu energie, například v hydraulických systémech, převodovkách a mnoha dalších aplikacích.
Dále platí, že rychle biologicky odbouratelná maziva značky FUCHS představují reálnou alternativu k mazivům na bázi ropných uhlovodíků.

Max execution time: 240