Přeskočit na obsah

Maziva pro zpracování kovů

Dnes jsou na moderní chladicí mazací kapaliny nebo maziva pro tváření kovů kladeny nejrůznější nároky. Produkty pro zpracování kovů musí být výkonné, efektivní, ekonomické a nesmí obsahovat složky škodlivé pro zdraví a životní prostředí. V procesních operacích, které následují po opracování kovů, hrají individuální čisticí roztoky a procesně kompatibilní a spolehlivé prostředky ochrany před korozí zásadní roli, pokud jde o spolehlivost výroby a kvalitu produktu. Společnost FUCHS má nejen dokonalou řadu vysoce efektivních maziv, ale má také znalosti o procesech, které jsou potřebné k ideálnímu splnění požadavků v oblasti zpracování kovů.

Max execution time: 240