Přeskočit na obsah


Společnost FUCHS již nyní vyvíjí řešení pro zítřek

Technické a regulační požadavky na maziva, například nařízení REACH, dále růst. To povede k rostoucí potřebě vysoce výkonných maziv se zvyšující se specializací a individualizací výrobků.

Nové, vysoce výkonné materiály, například plasty, povlakované materiály nebo titanové a hliníkové slitiny, které jsou používány v letecké a zdravotnické technice, vyžadují inovativní procesní tekutiny s novými vlastnostmi. V automobilovém průmyslu stále výkonnější motory jsou vyšším zatížením pro převodovky a kladou větší nároky na použité oleje. Hlavní změny v tomto sektoru, tj. lehká konstrukce, úspora paliva a rozvoj elektromotorů, případně elektrifikace pohonu, vyžadují inovativní provozní kapaliny a plastická maziva.

Také naléhavost sociálně a ekologicky důležitých témat, například klimatické změny nebo vzácnosti zdrojů, vyžaduje nové přístupy k přidané hodnotě. Klíčová slova jsou snižování CO2, energetická účinnost, úspory paliv, obnovitelné zdroje a recyklace. FUCHS těmto výzvám čelí.


FUCHS se zapojuje do intenzivních výzkumů společně s mnoha partnery

Projekt Pegasus řízený Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky je společný výzkumný projekt spuštěný v roce 2009 s cílem zvýšit energetickou účinnost hnacích soustav vozidel (motor, převodovka, ložiska). Deset společností a institutů prozkoumává materiály a maziva podporující úsporu paliva.

Ropa je neobnovitelný zdroj. Vzhledem k tomu jsou požadovány její náhrady také v oboru maziv. Příkladem obnovitelných zdrojů jsou rostlinné oleje, třeba řepkový olej. Diskuze nad „ničením potravin“ způsobeným technickým užíváním rostlinných olejů vedly k hledání alternativních surovin, které nejsou vhodné pro potravinářství. FUCHS se proto podílí na mezioborové výzkumné iniciativě „Advanced Biomass Value“ (česky Pokročilá hodnota biomasy) řízené Spolkovým ministerstvem vzdělání a výzkumu (BMBF). Tento projekt se zaměřuje na vývoj integrovaného řetězce konverze řas na biomasu třetí generace na bázi kvasinek. Cílem je výroba leteckých paliv, funkčních maziv a nových konstrukčních materiálů. Lipidy, které jsou obsaženy v určitých typech řas, lze využít k vytvoření vysoce kvalitních mazacích složek.

Výzkumná iniciativa BMBF s názvem „Zero Carbon Footprint“ (česky Nulová uhlíková stopa) prozkoumává využití odpadů bohatých na uhlík k výrobě funkční biomasy. Projekt má za cíl generovat materiály z odpadu – podle hesla waste to value (česky „hodnoty z odpadu“). Uhlík obsažený v průmyslové odpadní vodě, čistírenském kalu a spalinách lze převést na hodnotné stavební bloky pro průmyslovou výrobu za pomoci mikroorganismů, které využívají odpad jako substrát. Pro společnost FUCHS leží zaměření výzkumu v oblasti funkčních základních olejů a aditiv. Komplexní molekuly použitelné jako základní kapaliny či aditiva se budou získávat enzymatickou modifikací.

Výzkumná aliance „Technofunkční proteiny“ řízená BMBF prozkoumává strukturně-funkční vztahy rostlinných proteinů, které nejsou vhodné pro výrobu potravin a krmiv. Projekt je zaměřen na používání modifikovaných proteinů jako aditiv, v rámci výroby maziv. Proteiny tohoto druhu lze získávat ze zemědělských odpadů.

Také elektrická vozidla potřebují maziva. Zvýšené používání elektromotorů jako pohonů osobních vozidel a jejich další vývoj kladou nové nároky na maziva. I když nebudou používány žádné tradiční motorové oleje, elektrická vozidla, a zejména ta s vysokou hustotou výkonu, stále vyžadují maziva (pro valivá ložiska a převodovky) a chlazení. Elektrické pohony v automobilech proto potřebují nové přístupy, nejen kvůli splnění specifických požadavků, ale novým řešením také vylepšit celý systém. Jeden způsob, jakým FUCHS řeší tyto otázky, je pokračující EU projekt s názvem „Optimized electric Drivetrain by Integration“ (ODIN)“ (česky Optimalizovaný elektrický pohon pomocí integrace). Robert BOSCH GmbH  a FUCHS je partnerem pro maziva.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin