Přeskočit na obsah

Ekologie a strategie uhlíkové neutrality

Podporujeme naše dodavatele
a zabýváme se udržitelným nákupem.

Naše výroba:
Zodpovědná a CO2-neutrální.

Jak přispívají naši zákazníci: Menší tření, snížená spotřeba energie.

Udržitelný nákup
Zodpovědná výroba
Používání účinnější

Sdílíme výsledky našeho výzkumu a podporujeme naše dodavatele při vývoji a používání udržitelných a uhlíkově neutrálních komponent.

Číst dál

Během našich výrobních postupů se soustřeďujeme na šetření zdrojů a úspory energie.

Nevyhnutelné emise CO2 kompenzujeme vybranými, certifikovanými projekty na ochranu klimatu.

Číst dál

Používání našich výrobků představuje velký příspěvek pomáhající životnímu prostředí. Naše analýza ekologické účinnosti ukazuje:
Díky činitelům zahrnujícím snížené tření jsou úspory CO2 podstatně větší, než s konvenčními výrobky.

Číst dál

Skutečný milník v historii společnosti FUCHS: od roku 2020 je FUCHS zcela uhlíkově neutrální na celém světě, ve všech svých více než 60 lokalitách - ve všem od spotřeby energie při výrobě až po spotřební materiály v administrativě. Nesoustředili jsme se jen na ekologickou stopu v našich vlastních továrnách, ale hledíme i za sebe na celý proces a hodnotový řetězec našich výrobků. Proto se účastníme výzkumných projektů na téma použití udržitelných surovin. Společně s našimi dodavateli vyvíjíme normy a opatření pro kvantifikaci a certifikaci udržitelnosti všech částí celého hodnotového řetězce. Především proto, že naše výrobky snižují tření a zvyšují energetickou účinnost u našich zákazníků – což má jak finanční, tak ekologický dopad.

Udržitelnost při nákupu

Víme, že provádění uhlíkově neutrálních operací uvnitř naší společnosti nestačí. Proto je naším cílem dlouhodobě prodávat uhlíkově neutrální výrobky – a vedeme všechny naše dodavatele, aby k tomu přispívali nákupem surovin. Oni jsou koneckonců zodpovědní za 90 procent uhlíkové stopy vyrobeného maziva. V rámci mnoha výzkumných projektů už podporujeme některé z našich dodavatelů při hledání odpovídajících možností. A přivedli jsme je také ke společnému stolu: dodavatele, konkurenty a zákazníky do naší evropské průmyslové asociace UEIL. Záměrem je vytvořit měřitelné klíčové indikátory výkonnosti a kritéria udržitelnosti.

Soustředění na biogenní suroviny

Použití biogenních surovin z Evropy jako obnovitelných, ekologicky příznivých alternativ k fosilním surovinám je v centru mnoha výzkumných iniciativ, kterých se FUCHS účastní. Jejich hlavním přínosem je, že nezvyšují uhlíkovou rovnováhu a jejich použití často znamená nový zdroj příjmů pro domácí zemědělce.

Výzkumné iniciativy (anglicky)

Aktivní hráč za udržitelnost

Strategie uhlíkové neutrality společnosti FUCHS je součástí naší strategie udržitelnosti, která začala v roce 2010, když jsme podepsali "Code of Responsible Conduct for Business". V roce 2018 jsme se připojili k "Alianci za vývoj a klima", kterou vede Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a vývoj. Současně jsme iniciovali založení pracovní skupiny pro udržitelnost pod záštitou Unie evropského průmyslu maziv (UEIL). Společně vyvineme harmonizované normy udržitelnosti, KPI a ukazatele umožňující porovnávání podle udržitelnosti.

Udržitelnost - Novinky a Ocenění (anglicky)

Udržitelnost při výrobě

Je přirozené, že první věcí, na kterou se díváme z hlediska udržitelnosti ve všech našich závodech na celém světě, je naše vlastní výroba, protože zde můžeme dělat přímé změny. Touto cestou jsme dokázali od roku 2010 snížit emise CO2 na tunu vyrobených maziv o 30 procent. A trvalou optimalizací postupů a procesů budeme dále snižovat spotřebu energie a vody a dále zvyšovat podíl obnovitelných energií, což dnes představuje 27 procent. Střednědobě takto budeme schopni postupně omezovat opatření kompenzující uhlík prostřednictvím podpory projektů na ochranu klimatu.

Nejlepší praxe ve Velké Británii

Dobrý příklad představuje britská pobočka FUCHS. Asi 2000 solárních panelů na střeše nové kancelářské budovy v sídle společnosti v Hanley, Stoke-on-Trent, vyrábí asi 14 procent energie potřebné pro celý areál. Pro osvětlení jsou z 95 procent používána LED svítidla. A v novém, plně automatizovaném skladu pro 4000 palet, který je právě ve výstavbě, je v plánu systém na zachycování dešťové vody.

Výrobní závod vytápí zkušebnu

Výborný příklad ekologické zodpovědnosti dává závod v Mannheimu. Vysokoteplotní kondenzát z vedlejšího výrobního provozu se používá pro nově postavenou zkušebnu a pro ochranu přilehlého skladu před mrazem. Kondenzát je pomocí výměníků tepla využíván jak pro větrací systémy, tak pro ohřívače a stropy v budově zkušebny. Výsledek je příznivý pro životní prostředí: ročně se ušetří 18 tun oxidu uhličitého.

Podpora projektů na ochranu klimatu

Ne všem emisím je možno dnes zabránit – tyto zbývající emise kompenzujeme naší účastí ve vybraných klimatických projektech v regionech, kde máme naše závody. Zde se soustřeďujeme na rozšiřování obnovitelných energií. Projekty musí mít mezinárodně uznávanou certifikaci, něco jako Zlatý Standard. Jeho měřítka jsou vypracována organizacemi jako je WWF.

Sporáky pro Peru a Ugandu

Na rozdíl od venkovských oblastí v Peru a také v Ugandě používáme otevřený oheň pro přípravu jídla jen vzácně. S vařením na otevřeném ohni je spojeno mnoho negativních účinků. Jedovaté výpary znesnadňují dýchání v obytných prostorech, zatímco potřeba velkého množství palivového dříví vede ke kácení lesů a také k vysokým nákladům na chod domácnosti. Skutečný rozdíl dělá zde v Peru iniciativa  "Qori Q’oncha". V této jihoamerické zemi bylo od roku 2008 rozděleno téměř 80 000 inovativních sporáků. To umožňuje pokles CO2 o 75 526 tun za rok. V Ugandě podobný projekt "Efficient Cookstoves in Uganda" už od roku 2006 vybavil účinnými sporáky více než 500 000 domácností, což přispívá v této africké zemi ke snížení emisí CO2 o asi 450 000 tun.

Obnova lesů v Mexiku

Krajina v mexických státech Tabasco, Chiapas a Campeche se využívá především pro zemědělství a chov dobytka. Projekt "Reforestation with Teak – CO2e TEAKIMEX" již od roku 2013 vysílá silnou zprávu o ochraně klimatu pěstováním týkových stromů. Pro zlepšení biodiverzity v těchto oblastech bylo znovu zalesněno přibližně 4 000 hektarů. Tyto zalesněné plochy během 36 let pohltí přibližně 37 000 tun emisí skleníkových plynů. Projekt se také soustřeďuje na vytvoření udržitelných pracovních míst.

Teplo z bioplynu v Číně

Rolníci z oblasti Hezhang v horách provincie Guizhou na jihozápadě Číny mají v průměru 4,5 prasete. "Hezhang Rural Methane Digesters Project" se soustřeďuje na zvířata chovaná těmito menšinami, protože podporuje rolníky při stavbě bioplynových stanic s kapacitou 8 m3. Dají se využít pro výrobu bioplynu z prasečího hnoje a také z dalších odpadů. Tímto přístupem na dvou frontách se každý rok ušetří asi 50 100 tun emisí. Za prvé, díky vytvořenému teplu nyní nejsou potřebná fosilní paliva na topení a vaření. Za druhé, díky získávání energie z odpadů se snižují emise CH4.

Průtočná vodní elektrárna Indii

Okres Chamoli v severní Indii je typický slabou infrastrukturou a chladnými zimami. Nejsou tam stálé dodávky elektřiny – ačkoliv to by se nyní mělo změnit díky výstavbě průtočné vodní elektrárny, která bude do místní elektrické sítě dodávat asi 40 GWh čisté energie. Projekt "Hydro Electric" také ušetří asi 37 278 tun emisí skleníkových plynů, protože obyvatelé už nebudou potřebovat topit dřívím, když jsou k dispozici dodávky elektrické energie příznivé životnímu prostředí. Pomůže to také působit proti ničení lesů, erozi půdy a zhoršování její úrodnosti.

Sluneční elektrárny pro Namibii

Namibie závisí z asi 60 procent potřeby elektrické energie na sousední Jižní Africe, z níž dováží většinu uhlí. V samotné Namibii se vyrábí elektrická energie především ve vodních elektrárnách, avšak u nich dochází k mnoha výpadkům a provozním odstávkám. Spolehlivost dodávek může být nyní podstatně vyšší díky výstavbě a provozování dvou nových slunečních elektráren poblíž města Gobabis na výchdě Namibie. Tyto nové elektrárny jsou projektovány na dodávku 28 GWh čisté sluneční energie za rok – a umožní také snížení emisí CO2 v jihozápadní Africe o 27 000 tun za rok.

Udržitelnost při použití

Společná studie společnosti FUCHS a chemické firmy BASF jasně ukázala, že je to fáze použití, která je během celého životního cyklu našich výrobků pro ekologickou účinnost klíčová. Zde pomáhají maziva FUCHS snižovat spotřebu energie a tím zlepšovat uhlíkovou stopu našich zákazníků – omezením tření, opotřebení a koroze. V mnoha výzkumných projektech pracujeme na dalším zlepšování energetické a materiálové účinnosti pohonů za pomoci našich maziv.

Partneři pro udržitelnost

Společnosti FUCHS a BASF začaly intenzivní dialog na téma udržitelnost už v roce 2015. Nejnovější výsledky této úzké spolupráce: analýza eko-účinnosti celého životního cyklu tří různých hydraulických olejů FUCHS. Závěr: Fáze použití je klíčová pro environmentální výkonnost zkoušených hydraulických kapalin.

Výzkum pro zákazníky

Kapaliny na bázi vody, které v různých aplikacích vedou k podstatně nižšímu tření. Maziva, která vydrží zvláště těžké pracovní podmínky ventilového rozvodu plynových motorů. Vývoj e-motorového oleje pro elektrická vozidla, který nejen maže převody, ale také chladí elektrický pohon a silovou elektroniku. FUCHS přináší svoje odborné znalosti do široké řady výzkumných iniciativ s jedním konkrétním cílem: umožnit svým zákazníkům účinnější a udržitelnější výrobu.

Výzkumné iniciativy (anglicky)

1. Proč FUCHS tak rozhodně podporuje ochranu globálního klimatu?

Změna klimatu je jednou z největších výzev dnešní doby a ovlivňuje celé lidstvo, i když my ve střední Evropě máme velké štěstí, protože její účinky zde pociťujeme jen poměrně málo. V jiných částech světa jsou důsledky globálního oteplování, jako je stoupání hladiny moří a vysušování jezer a řek, existenční hrozbou pro lidi, kteří tam žijí. Bohaté průmyslové národy vypouštějí poměrně velké množství CO2, zvláště kvůli intenzivní průmyslové výrobě. Proto odhodlání k ochraně globálního klimatu pro FUCHS znamená převzít globální zodpovědnost s ohledem na ekonomická, ekologická a sociální hlediska. Proto se v říjnu 2019 FUCHS připojil k "Alianci pro rozvoj a klima" německého spolkového Ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (BMZ) jako oficiální příznivec. Členové této aliance, která kombinuje ochranu klimatu a udržitelný rozvoj, se snaží o CO2-neutralitu současným zamezováním, snižováním a nahrazováním emisí CO2.

2. Co je to CO2-neutralita?

Poškozování klimatu emisemi CO2 je výsledkem řady procesů, které přímo nebo nepřímo souvisí se spalováním fosilních paliv. Protože emise CO2 ovlivňují klima na globální úrovni, je naprosto nepodstatné, kde na planetě vznikají a kde se jimi šetří. Proto je kompenzace emisí úměrná vzniklému množství – například investováním do mezinárodních projektů ochrany ovzduší – a zaručuje, že uhlíková stopa zůstává neutrální. S využitím kompenzací za uhlík proto vzniká přidaná hodnota pro životní prostředí také dobrovolnou propagací projektů na ochranu klimatu, což by nebylo možné bez takových dodatečných příjmů. Tato dobrovolná finanční podpora nejen pomáhá vybraným zemím zlepšovat jejich ekonomické, sociální a ekologické podmínky, ale je také hlavní hnací silou pro transfer čistých technologií a udržitelný globální ekonomický rozvoj.

3. Proč je FUCHS celosvětově CO2-neutrální od 1. ledna 2020?

Přestože je přímá stopa CO2 při výrobě maziv poměrně malá – to je činitel, kterým se FUCHS odlišuje od zbytku chemického průmyslu – je a zůstane naším cíjem její sytematické a trvalé snižování. Například emise CO2 související se spotřebou energie na tunu vyrobených maziv FUCHS již byly sníženy celkem asi o 30 % od roku 2010. Globální CO2-neutralita je další milník v naší strategii udržitelnosti, kterou jsme před deseti lety spustili. Udržitelnost je jedna ze základních korporátních hodnot společnosti FUCHS. Úspěch snižování globálních emisí závisí do značné míry na dobrovolných a systematických aktivitách podnikatelského sektoru v průmyslových zemích. Proto jsme se rozhodli převzít náš podíl odpovědnosti a kompenzovat naši stopu CO2. Takto přijímáme naši odpovědnost za ochranu globálního klimatu a vytváříme důležitý příspěvek k dosažení cílů smlouvy OSN na ochranu klimatu ratifikovanou v Paříži v roce 2015. Cílem této smlouvy je omezení globálního oteplování na méně než dva stupně Celsia ve srovnání s úrovní před industrializací. Chceme aktivně chránit naše životní prostředí a také pomáhat našim zákazníkům s jejich podílem. Od 1.ledna 2020 dostávají naši zákazníci na celém světě maziva od společnosti FUCHS, jako CO2- neutrální společnosti, vyráběná CO2-neutrálními postupy.

4. Jak se FUCHS stal celosvětově CO2-neutrální?

Od roku 2020 je FUCHS globálně zcela CO2-neutrální. To znamená, že už nebude zanechávat stopu CO2 a tak již nebude mít negativní dopad na koncentraci CO2 v atmosféře. Jako průmyslová společnost bude FUCHS pokračovat ve vypouštění CO2. To je na mnoha místech nevyhnutelné. Ale od roku 2020 neutralizujeme naše emise CO2 ze všech 58 lokalit FUCHS na celém světě – od spotřeby energie při výrobě po spotřební materiály v administrativě. Kvůli dosažení neutrality CO2 už v roce 2020 nahrazuje FUCHS své dříve nevyhnutelné emise CO2 kompenzačními opatřeními. To provádíme investováním do vysoce kvalitních projektů na ochranu klimatu primárně zaměřených na podporu obnovitelných energií.

5. Jak FUCHS vypočítal své emise CO2?

Vykročení ke globální CO2-neutralitě společnosti FUCHS od 1. ledna 2020 bylo ve spolupráci s konzultační společností Fokus Zukunft připravováno celý rok. Společnost Fokus Zukunft v září 2019 posoudila kalkulaci emisí CO2 ve skupině FUCHS a potvrdila přesnost databáze a použití směrnic "Greenhouse Gas Protocol" jako výpočtovou normu pro stanovení emisí CO2. Společnost Fokus Zukunft pak certifikovala FUCHS Group jako CO2-neutrální společnost, což znamená, že FUCHS bude oprávněný prohlásit se jako CO2-neutrální od 1. ledna 2020.

6. Co přesně FUCHS myslí slovy “globální CO2-neutralita”?

Neutralita se týká globální stopy CO2 vytvořené společností FUCHS ve všech jejích světových lokalitách spotřebou tepla, paliv a elektřiny pro výrobní, administrativní a výzkumné procesy, emisemi souvisejícími s energiemi, pracovními cestami, přenocováním v hotelích, cestováním zaměstnanců do práce a také vytvářením odpadů a odpadních vod ve společnosti. To nám umožňuje přesně vypočítat vytvořené emise CO2. Na základě těchto výpočtů pak FUCHS provádí kompenzační investice do projektů na ochranu klimatu ke kompenzaci odpovídajícího množství CO2.

7. Jaká kvalitativní kritéria splňují projekty na ochranu klimatu, které FUCHS podporuje?

Naše projekty jsou akreditovány, schvalovány a sledovány podle mezinárodně uznávaných certifikačních norem, jako je "Zlatý standard", stejně jako renomovanými organizacemi, jako je Organizace spojených národů (OSN). Projekty, certifikované podle "Zlatého standardu", splňují zvlášť přísné požadavky. Nešetří jen CO2, ale přispívají také k rozvoji místní udržitelnosti. Potvrzení výsledků projektu s ohledem na dosažené úspory CO2 je ověřováno nezávislými organizacemi, jako je TÜV.

8. Jak FUCHS vybírá projekty na ochranu klimatu, které podporuje?

Při výběru projektů se soustřeďujeme na vysoce kvalitní doborovolné projekty na ochranu klimatu, které celosvětově podporují ekonomický, ekologický a sociální rozvoj v zemích a regionech tzv. "Globálního jihu", kde sídlí FUCHS a kde je primárním cílem těchto projektů podpora obnovitelných energií. Podle aktuálního seznamu německého Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) se "Globální jih" týká sociálně, politicky a/nebo ekonomicky znevýhodněných zemí. Touto cestou společnost FUCHS plní svoji globální sociální odpovědnost ve smyslu sociální odpovědnosti firem. Současně také podporujeme většinu ze 17 cílů udržitelného vývoje OSN, ke kterým jsme se oficiálně zavázali roku 2018. Při výběru projektů si také ověřujeme, že každoročně podporujeme minimálně jeden vysoce kvalitní projekt v každé ze šesti oblastí projektů (biomasa, kamna, sluneční energie, záchrana lesů, vodní energie, větrná energie).

9. Jak investuje technicky do projektů na ochranu klimatu?

Kompenzace CO2 znamená, že skleníkové plyny vytvořené v jedné oblasti na Zemi, kterým se nedá vyhnout, jsou kompenzovány projekty na ochranu klimatu v jiné oblasti. K jejich financování společnosti kupují certifikáty pro skupinu různých projektů. Každý certifikát představuje 1 tunu CO2 uspořeného projektem. Na celém světě se rozeběhlo mnoho projektů na ochranu klimatu a většina z nich je v oblasti obnovitelné energie. Odměnou za svoji účast získávají iniciátoři projektu emisní kredity, které jsou obchodovatelné ve formě certifikátů na ochranu klimatu. Množství se vypočítá například na základě srovnání s emisemi, které by vznikly při výstavbě uhelné elektrárny.

10. Kde FUCHS koupil tyto certifikáty a jsou důveryhodné?

Ano, protože jsou zkoušeny a certifikovány nezávislými organizacemi – minimální požadavky na FUCHS. Tyto organizace – včetně různých společností TÜV – vydávají certifikáty podle mezinárodně použitelných norem. Klíčové hledisko obchodování s emisemi je vyřazení certifikátů po jejich získání. Vyřazení musí být jasně dokumentováno. Každá konpenzace CO2 končí zdokumentovaným vyřazením certifikátů. To zaručuje, že určité certifikáty nejsou obchodovány více než jednou – jinak by neplatil princip rovnováhy. FUCHS získal své certifikáty projektů na ochranu klimatu přes Fokus Zukunft a organizaci First Climate.

11. Jak je stanovena cena certifikátů?

Dobrovolná kompenzace CO2 funguje podle zásady, že producenti skleníkových plynů investují do podpory projektů dobrovolné ochrany klimatu zakoupením certifikátů snížení emisí. Ceny závisí na konkrétním projektu; jinými slovy, když je zakoupen certifikát redukce emisí, je třetí strana oprávněná ušetřit jednu tunu CO2 v atmosféře v jiné oblasti na Zemi jménem společnosti. Stanovení cen na trhu CO2 je také určováno nabídkou a poptávkou. Projekty, které, mimo a nad prostou ochranu klimatu, nabízejí dodatečné přínosy pro životní prostředí v regionu, kde je projekt prováděn, dosahují na trhu vyšší ceny.

12. Jak FUCHS odpovídá na obvinění z “greenwashingu,” které často používají kritikové v souvislosti s kompenzací CO2?

Přidaná hodnota pro životní prostředí se vytváří kompenzací CO2 prostřednictvím dobrovolné podpory projektů na ochranu klimatu, což by nebylo možné bez dodatečných příjmů. Jen takové projekty na ochranu klimatu, které prokáží svoji přidanou hodnotu v rámci certifikace, jsou uznány a získají tak přístup na trh. Obchodování s certifikáty snižování CO2 se řídí principem známým jako "results-based finance". To souvisí s myšlenkou, že vývojáři projektů na ochranu klimatu mohou vydat certifikáty o snižování emisí jen když jejich projekt byl uskutečněn a prokazatelně pomáhá snižovat emise CO2. Proto každý, kdo získá certifikáty snižování CO2 kvůli kompenzaci jeho vlastních emisí, si může být jistý, že zakoupení certifikátů bude odpovídat skutečnému přínosu pro ochranu klimatu. Tento mechanizmus, který je součástí Kjótského protokolu, si během uplynulých 20 let vybudoval pevnou pozici a ukázal se jako hlavní složka dobrovolné, nevládní ochrany klimatu. Proces je podporován OSN, řadou nevládních organizací a stovkami velkých společností, včetně těch v olejářském průmyslu. Skupina FUCHS investuje výhradně do projektů, které splňují výše uvedená kritéria, a s podporou Fokus Zukunft nebo First Climate si dokázal své partnery a klimatické projekty vybrat. Ale je také jasné, že tato forma kompenzace CO2 pouze podporuje a nenahrazuje probíhající úsilí o globální snížení emisí CO2, kterým lze zabránit.

13. Co hodlá FUCHS dělat v budoucnu pro snížení emisí CO2?

FUCHS se nadále řídí principem odstraňuj–omezuj–kompenzuj. Asi 80% emisí CO2 je ve skupině FUCHS způsobeno spotřebou tepla a elektřiny, takže energetická účinnost je důležitá páka při odstraňování nebo omezování CO2. Střednědobě FUCHS hodlá postupně omezovat kompenzační platby za CO2 a zvyšovat svůj podíl dodávek obnovitelné energie a současně pokračovat v investicích do zvýšení energetické účinnosti ve svých lokalitách.

14. Bude FUCHS někdy schopen prodávat CO2-neutrální maziva?

Dlouhodobě je cílem společnosti prodávat svým zákazníkům CO2-neutrální výrobky. To však také vyžaduje, aby FUCHS v budoucnu od svých dodavatelů odebíral CO2-neutrální suroviny – ty totiž představují 90% uhlíkové stopy maziv FUCHS. Jako největší nezávislý výrobce na světě však zaujímáme významné postavení na trhu maziv a tak máme příznivou pozici k uplatnění našeho vlivu na dodavatelský řetězec. Předpokládáme, že naši dodavatelé budou používat udržitelnější, inovativní složky svých výrobků, aby nám mohli dodávat buď nízkouhlíkové nebo CO2-neutrální suroviny pro výrobu maziv. Jen touto cestou může FUCHS, jako CO2-neutrální výrobce maziv, nabízet svým zákazníkům CO2-neutrální maziva z CO2-neutrální výroby.

15. Dokáží maziva FUCHS také vytvořit měřitelný příspěvek ke snížení CO2 v etapě používání u zákazníků?

Jistě! Pomocí řady interních a externích opatření společnost FUCHS nejen propaguje svoji vlastní CO2-neutralitu a celkovou ochranu klimatu, ale už téměř 90 let vyvíjí, vyrábí a prodává mnoho maziv snižujících emise a příznivých k životnímu prostředí. Také během fáze používání tyto výrobky představují větší příspěvek k úsporám energie emisí CO2, než konvenční alternativy díky nižšímu tření a schopnosti chránit proti opotřebení a korozi. FUCHS zahájil kvantifikaci těchto vyšších úspor CO2 prováděním analýzy a hodnocení celého životního cyklu, aby v budoucnosti mohl třídit své portfolio maziv podle CO2 stopy jednotlivých skupin výrobků. Věříme, že třídění portfolia výrobků podle CO2 se stane klíčovou složkou specifikací výrobků publikovaných výrobci maziv a navíc, vedle výkonnosti a ceny, klíčovou rozlišující vlastností a konkurenční výhodou skupiny FUCHS. Jedním z cílů našich obchodních aktivit je vyvíjet taková řešení, která jsou zaměřena na omezování stopy CO2 nejen našich surovin a procesů při výrobě maziv, ale také našich zákazníků.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin