Přeskočit na obsah

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

MAZIVA.TECHNOLOGIE.LIDÉ.

Tato trojice je v samém srdci našeho obchodního modelu a tvoří základ pro každodenní činnosti po celém světě.

MAZIVA.

100% zaměření

FUCHS se 100% zaměřuje na maziva a přidružené speciální produkty a dělá to již více než 80 let. Máme více než 10 000 produktů a nabízíme svým zákazníkům úplný sortiment maziv, která splňují přísné národní i mezinárodní normy. Produktové portfolio je rozděleno do klíčových kategorií automobilových a průmyslových maziv, plastických maziv kapalin pro zpracování kovů a maziv pro speciální použití. Portfolio je doplněno komplexní řadou technických a procesních služeb.

TECHNOLOGIE.

Komplexní řešení

Technologicky pokročilá, procesně orientovaná a komplexní řešení maziv jsou středobodem úspěchu společnosti FUCHS. Naše celosvětová síť expertů řeší požadavky zákazníků na globální úrovni tím, že rychle a efektivně spojuje různá pole odbornosti. Zhruba jeden z deseti zaměstnanců pracuje ve výzkumu a vývoji. Společnost má aktuálně více než 600 probíhajících výzkumných a vývojových projektů, které mají za cíl poskytnout optimální odpovědi na požadavky našich zákazníků. To nám umožňuje obhájit naše technologické vůdcovství v důležitých obchodních segmentech. Není to jen otázka efektivity nebo bezpečnosti a spolehlivosti, ale také udržitelnosti maziv – od jejich výroby až po likvidaci.

LIDÉ.

Osobní zapojení

O spokojenost našich zákazníků na celém světě se stará asi 5000 vysoce kvalifikovaných a specializovaných zaměstnanců. Globální tým FUCHS se považuje za dobře sehranou jednotku, která s vysokým osobním nasazením pokračuje v úspěších rok co rok. Intenzivní dialog s našimi zákazníky a obchodními partnery, a vzájemná důvěra nám umožňují vždy najít optimální řešení maziva šité na míru individuálních požadavku našich zákazníků.

Naše strategie - FUCHS2025

Ať jde o požadavky globálních zákazníků nebo nové obchodní modely, které umožňuje pokročilá digitalizace nebo megatrendy, jako je přechod k elektrickým vozidlům a autonomní mobilitě, FUCHS v tomto dynamickém světě stojí před novými výzvami.


Novými myšlenkami k řešení budoucích výzev

Nová řešení vyžadují nové způsoby fungování. A nové způsoby fungování vyžadují nový přístup a nové, svěží způsoby uvažování.


Klíčové prvky

Tyto výzvy chceme využít jako příležitost. Proto na ně reagujeme novými myšlenkami – to je přístup, který smysluplným způsobem dává do souladu strategii, strukturu a kulturu.


Vize – Být první volbou

"Chceme stavět na našich silných stránkách a globálně vyrovnat naši organizaci tak, aby se naše vize stala skutečností: 'Being First Choice.'"

Stefan Fuchs, CEO FUCHS Group


Strategické pilíře

Základ naší strategie tvoří šest strategických pilířů. Jsou to vůdčí principy našich strategických akcí k dosažení naší vize FUCHS20205.
Globální síla

Strategické cíle:

 • Využít segmentaci trhu jako základnu pro rozvoj strategického a globálního obchodu, dosáhnout lepší penetrace trhu
   
 • Vyrůst nad průměr skupiny v oblasti Asia-Pacific a Ameriky, dosáhnout lepší rovnováhy mezi všemi třemi oblastmi světa v roce 2025
   
 • Dále kultivovat profil značky, posilovat hodnotu a přitažlivost značky


Zaměření na zákazníka & trh

Strategické cíle:

 • Dosáhnout maximální blízkosti zákazníka, dále využívat příležitostí prodeje dalších výrobků, stát se pro naše zákazníky dodavatelem celého sortimentu
 • Rozvíjet do roku 2025 portfolio globálních služeb, přejít z přístupu řízeného výrobky na přístup řízený řešením
 • Zvětšovat tržní podíly, abychom byli mezi lídry v segmentech, na které se zaměříme
 • Systematicky zavádět nové obchodní modely ve světě mazání


Technologický vůdce

Strategické cíle:

 • Zvýšit naši inovační sílu ve V+V a dále. Do roku 2025 být technologickým lídrem v segmentech, na které se zaměříme

 • Zaváděním digitálních řešení a platforem inovovat výrobky a provozní výkonnost tak, aby naši zákazníci byli s námi více propojeni i mimo maziva

 • Do roku 2025 přivést všechna tři V+V centra v Číně, USA a v Německu na stejnou úroveň odborných znalostí


Provozní dokonalost

Strategické cíle:

 • Posílit naši globální výrobní a distribuční síť, aby do roku 2025 vznikly soběstačné hlavní zásobovací a technologické uzly v oblastech Azie-Pacifik, EMEA a obě Ameriky
 • Dále standardizovat výrobní a dodavatelské postupy, prostředky a výstupy kvůli dosažení efektivnějšího zásobovacího řetězce
 • Rozvíjet transparentnost dat na základě další globalizace struktur a harmonizace systémů


Lidé & Organizace

Strategické cíle:

 • Být vyhledávaným zaměstnavatelem pro současné a budoucí zaměstnance

 • Dále zlepšovat pracovní prostředí a globální spolupráci 

 • Posilovat globální získávání a udržení talentů, zlepšovat naše programy vývoje, modely kompetence a plánování nástupnictví

 • Podporovat internacionalizaci subjektů, vzdálené vůdcovství, mezinárodní rotaci zaměstnání 


Udržitelnost

Strategické cíle:

 • Ekonomická udržitelnost
  • Vytvořit udržitelný růst výnosů na 15% EBIT marže s odpovídajícím vzrůstem naší přidané hodnoty FUCHS 
 • Ekologická udržitelnost
  • CO2-neutrální výroba (“gate-to-gate”) od roku 2020 a uhlíkově neutrální výrobky (“cradle-to-gate”) do roku 2025. Podporovat další projekty ekologické udržitelnosti

 • Společenská udržitelnost
  • Nadále propagovat projekty Corporate Social Responsibility


Hesla

Udržitelný růst příjmů s provozní dokonalostí při marži 15% EBIT a odpovídajícím růstu FVA

Lepší penetrace trhu prostřednictvím segmentace trhu

Do roku 2025 technologické vůdcovství v segmentech, na které se zaměříme

Nadprůměrný růst v oblastech Asia-Pacifik & severní a jižní Amerika

Být vyhledávaným zaměstnavatelem pro současné i budoucí zaměstnance

CO2-neutralita ve výrobě “gate-to-gate” od roku 2020 a CO2-neutrální výrobky “cradle-to-gate” do roku 2025

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin