Přeskočit na obsah

Inovace a technologická špička v oboru maziv

Vysoká úroveň inovace je klíčovou hnací silou v obchodním modelu FUCHS. FUCHS exceluje díky nadprůměrné rychlosti inovací a vysokému stupni specializace. Cílem je neustále vyvíjet potenciál maziv, tj. zvyšovat efektivitu, ale také prodlužovat životnost, vyvíjet multifunkčně použitelná maziva a inovativní produkty pro nové technické a regulatorní požadavky, kromě toho také zlepšovat energetickou, procesní a nákladovou efektivitu. Zároveň jsme odhodlaní dodržovat cíle udržitelnosti a vyvíjet maziva, která budou přispívat k ochraně životního prostředí a zdrojů.

V koncernu FUCHS je tedy kladen velký důraz na výzkum a vývoj.. Společnost má aktuálně více než 600 probíhajících VaV projektů s cílem zhodnotit potenciál nových technologií, například nanotechnologií nebo mazání minimálním množstvím maziva. Tyto projekty jsou podporovány asi 400 inženýry a přírodovědcive ve 25 laboratořích po celém světě. Zhruba 10 % zaměstnanců pracuje v oboru výzkumu a vývoje – a společnost FUCHS neustále investuje do dalšího rozšiřování technických a personálních kapacit VaV. Ultramoderní technologické centrum v sídle společnosti v Mannheimu koordinuje mezinárodní síť odborníků, spojuje zkušenosti celého koncernu a podporuje přenos znalostí dle globálních požadavků.

Výzkum a vývoj zaměřený na požadavky našich zákazníků

FUCHS se zapojuje do vývoje orientovaného na použití přímo i ve spolupráci se zákazníkem, a to s cílem přizpůsobit maziva optimálně k požadavkům procesu a strojů. Kromě toho společnost FUCHS klade velký důraz na základní vývoj a účastní se v mezioborových výzkumných projektech a partnerství s univerzitami, akademickými institucemi, biotechnologickými společnostmi a zákazníky, např. s OEM výrobci. FUCHS má široké laboratorní a zkušební nebo simulační kapacity. Vývoj produktů je doprovázen intenzivními zkouškami. Všechna maziva používaná ve zdravotnické technice jsou předmětem zkoušek na cytotoxicitu a jakékoliv poškození buněk a tkání. FUCHS je jedním z mála výrobců maziv, který provádí zkoušky tohoto typu.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin