Přeskočit na obsah

CARBAFLO

Maziva CARBAFLO mají extrémně nízký součinitel tření, dokonale chrání před opotřebením a mají vynikající pevnost mazacího filmu. Jsou kompatibilní s běžnými elastomery a plasty, neemulgují ve vodě a nerozpouštějí se v benzínech a jiných běžných rozpouštědlech. Nejsou hořlavá a nemají vlastnosti podporující hoření. Perfektní pro použití při nejtěžších přírodních podmínkách a extrémních teplotách.

Max execution time: 240