Přeskočit na obsah

Ekonomické, ekologické a sociální aktivity v harmonii

FUCHS vidí udržitelnost jako klíčový prvek rozumného firemního řízení. Pokyny k udržitelnosti vydané v roce 2012 obsahují normy pro odpovědné obchodní postupy a jsou považovány za závazný rámec pro udržitelnost v rámci globálních obchodních operací naší skupiny. Na základě toho je společnost FUCHS zavázána ke třem cílům udržitelnosti, které jsou realizovány pomocí komplexního indikačního systému klíčových výkonů a dokumentovány v každoroční Zprávě o udržitelnosti.

Ekonomika: Naším cílem je zvyšovat hodnotu společnosti a akcií, spolehlivě a neustále.

Ekologie: Snažíme se chránit vzácné zdroje půdy, vody a vzduchu.

Sociální věci: Přebíráme odpovědnost za své zaměstnance a společnost.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin