Přeskočit na obsah

Skromný zakladatel

Příběh společnosti FUCHS odráží odvahu podnikatele Rudolfa Fuchse, který se nenechal znejistit světovou hospodářskou krizí a měl jen 21 letkdyž v květnu 1931 zakládal v Mannheimu svou společnost "RUDOLF FUCHS". Krizová situace v roce 1931 vyžadovala skromnost. Prvním působištěm byla jednoduchá skříň v Mannheimských jatkách. Tam plnil do kanystrů svůj "Guaranteed Pennsylvania Motor Oil", označoval je výmluvným obchodním názvem PENNA PURA a prodával je dopravním společnostem v Mannheimském přístavu. Už tehdy bylo nejvyšším přikázáním: na požadavky zákazníků reagovat rychle a pružně. Rudolf Fuchs se nevyhýbal osobně jezdit na kole s kanystrem oleje přes Mannheim, když zákazník naléhavě potřeboval mazivo. I když ve společnosti FUCHS časem převládly jiné dopravní prostředky, naši zákazníci a jejich požadavky jsou i dnes stále v centru našich aktivit.

Mannheimský přístav - zde Rudolf Fuchs prodával svoje výrobky dopravním společnostem.

Rudolf Fuchs - zakladatel společnosti.

PENNA PURA - první obchodní značka mladé společnosti.

Odvážný krok: od prodeje k výrobě

Obrat společnosti RUDOLF FUCHS se skokově zvýšil. Firemní jízdní kolo nahradil osobní automobil a byly zaměstnány první pomocné síly. Prodejní program se se postupně rozšiřoval na dva tucty různých výrobků, mezi nimiž bylo ještě vozové mazivo nebo mast na kopyta pro koně. Ale Rudolf Fuchs se nespokojil jen s dováženými nebo ńakupovanými specialitami. 
1936  vytvořil první úspěšné vlastní výrobky - letní a zimní převodový olej, vyráběný podle tehdejší běžné receptury.
1937  získal Rudolf Fuchs první vhodný stavební pozemek na Friesenheimském ostrově - do dneška je to hlavní sídlo společnosti. Zemní práce prováděli ve vlastní režii zaměstnanci v čele se šéfem firmy. Slavnostní otevření novostavby v roce 1939 bylo také začátkem vlastní výroby. Rudolf Fuchs navrhnul první ručně psané receptury a stanovil výrobní postupy.

 

Nejstarší ceník společnosti RUDOLF FUCHS.

První železniční cisternový vůz se reklamou obchodní značky.

První firemní nákladní vůz FUCHS.

Obtížná léta

Vypuknutí druhé světové války společnost FUCHS silně poznamenalo. Už v lednu 1939 skončil dovoz motorových a válcových olejů z Pensylvanie. Brzy vypadli také ostatní důležití dodavatelé. Vedle problémů se zásobováním byly také personální potíže. Většina mužských pracovníků FUCHS byla odvedena. Protože přepravní a dopravní společnosti, dřívější hlavní odběratelé výrobků FUCHS, musely omezit provoz a své vozové parky musely dát k dispozici Wermachtu, byl Rudolf Fuchs nucen získávat nové zákazníky. Noví zákazníci byli nalezeni v průmyslu. Tak vzniknul úkol vyvinout průmyslové oleje. To nebylo vždycky jednoduché, ale flexibilita FUCHSu se vyplatila. Když nebyl k dispozici žádný vhodný olej, vyvinul FUCHS v co nejkraší době nový výrobek.Zaostřeno na vývoj: přijetí prvního chemika

Technologicky pokročilá, procesně orientovaná a komplexní řešení maziv jsou dnes centrálním faktorem společnosti FUCHS. Naše celosvětová síť odborníků řeší požadavky zákazníků globálně, přičemž rychle a účinně vzájemně sdílí speciální kompetence. Základním kamenem pro to se stalo už přijetí prvního chemika v roce 1946. Dnes pracuje v oblasti výzkumu a vývoje celosvětově váce než 500 inřenýrů a přírodovědců ve 22 laboratořích na více než 600 výzkumných projektech a tím se starají, abychom mohli poskytnout to správné mazivo počínaje standardním řešením až po velmi individuální řešení na míru – technologicky náročné a na nejvyšší úrovni kvality.

Ručně psaná receptura na plastické mazivo pro valivá ložiska.

První podniková laboratoř.

FUCHS si brzy uvědomil, jak je výzkum a vývoj důležitý pro úspěch v oboru maziv a speciálních výrobků.

Na závodní dráze: Maziva FUCHS dobývají motorsport útokem

Rudolf Fuchs velmi brzy rozeznal možnosti a příležitosti reklamy při motoristickém sportu a při závodech. Po Druhé světové válce podporoval FUCHS, jako jedna z prvních mazivářských společností, vzkvétající motoristický sport a vybudoval závodnický servis. Od roku 1948 měl "FUCHS-Rennservice-Team" svoje zastoupení na všech důležitých závodních drahách. Známí závodníci používali olej "PENNA PURA Rennöl RC".

Začátek nové epochy

Jeho skutečnou láskou bylo umění. Avšak jeho otec, Rudolf Fuchs, zakladatel společnosti, přesvědčil svého syna k praktičtěšímu studiu – a tak se Manfred Fuchs v roce 1958 nezapsal na Uměleckou akademii, ale rozhodl se pro studium BWL (Betriebs­wirtschafts­lehre, česky Studium podnikového hospodaření) na Univerzitě v Mannheimu.
Už o rok později postihla rodinu těžká rána osudu – zemřel Rudolf FuchsManfred FUCHS přijal zodpovědnost. Vedle studia absolvoval svoje studijní léta v rodinné společnosti a po závěrečných zkouškách v roce 1963 převzal vedení – ve věku 24 let. Také v jeho nových úkolech však byla podporována tvořivost a tak během pouhých dvaceti let "vymodeloval" z regionální společnosti globálního hráče v oboru maziv. Více než tři tucty akvizicí na celém světě mu v následujících letech pomohly prosadit jeho vizi celosvětově působícího koncernu.Blíž k zákazníkům: první kroky ke globální společnosti

V šedesátých letech se FUCHS nepřetržitě dále rozvíjel - také za hranice Německa. První zahraniční dceřinné společnosti byly v roce 1968 založeny ve Francii a ve Španělsku. Mezinárodní expanze prudce pokračovala. Brzy následovaly další dceřinné společnosti v Rakousku, Švédsku a v Itálii. FUCHS se ale etabloval i mimo Evropu, například v Brazílii. V roce 1981 vstoupil FUCHS do Austrálie a pak do USA. Včas také poznal význam obchodů s Asií. Jako jedna z prvních německých společností založil FUCHS v roce 1985 společný podnik (Joint-Venture) v Číně - podmínka pro první výrobní závod v Yingkou. Dnes je FUCHS všude tam, kde nás potřebije více než 100 000 zákazníků - ve více než 50 zemích na zeměkouli:Podnikatelská vize: FUCHS vstoupil na burzu

Kvůli finanční podpoře četných expanzí, se rozhodl Manfred Fuchs společně se svou matkou a oběma svými sestrami vstoupit v roce 1985 na burzu. Avšak v rodině měla zůstat rozhodující většina hlasů také v budoucnosti. Proto byly nejdříve vydány preferenční akcie. Akcie byly nabízeny prostřednictvím veřejné nabídky za cenu 100 DM na jednu 50 DM akcii. Došlo k velkému převisu upisování. Akcie byly schváleny pro obchodování a pro úřední zápis na burze Frankfurt a Stuttgart. Obojí, obchodování a úřední zápis bylo zahájeno 30.ledna 1985. V následujícím roce šel FUCHS na burzu také s kmenovými akciemi. Avšak většina akcií s hlasovacím právem zůstává nadále ve vlastnictví zakladatelské rodiny – taky během navyšování kapitálu v následujících letech, na kterém se rodina vždy podílela. S burzovní hodnotou cca 6 miliard Eur patří dnes FUCHS mezi nejhodnotnější na M-Dax. Akcionáři se mohli radovat z růstu hodnoty cca 9 000 procent za posledních 20 let.

Hlavní představitelé společnosti a rodiny při zahájení obchodování s preferenčními akciemi na Frankfurtské burze cenných papírů.

Historický certifikát kmenové akcie FUCHS.

Prospekt uvedení společnosti FUCHS na burzu.

Další generace: Stefan Fuchs přebírá vedení

Po 41 letech v čele společnosti odstoupil Dr. Manfred Fuchs z představenstva společnosti, kterou převedl z regionálního výrobce maziv do pozice globálního obchodního a technologického lídra, a byl vystřídán svým synem. Stefan Fuchs převzal 1. ledna 2004 vedení koncernu jako třetí generace rodiny. Tento 35 letý diplomovaný obchodník působil před svým jmenováním dva roky ve finanční kontrole a tři roky ve FUCHS Severní Amerika a Jižní Amerika a od roku 1999 jako člen představenstva odpovídal za aktivity v Evropě. Manfred Fuchs nakonec přešel do dozorčí rady, kde až do roku 2017 fungoval jako zastupující předseda.Investice s výhledem: FUCHS spustil největší investiční program v historii společnosti

Aby byl i v budoucnu ziskový a udržitelně rostl, spustil FUCHS v roce 2016 největší investiční program ve své historii. Mezi léty 2016 a 2018 investoval celosvětově cca 300 milionů Eur do rozvoje závodů a do stavby nových výrobních zařízení. Tak byla například v USA a v Jižní Africe postavena nová zařízení na výrobu plastických maziv. Nové výrobní provozy byly vybudovány v Austrálii a ve Švédsku. V Číně, ve Wujiangu byl otevřen nejmodernější závod na výrobu maziv. Vedle toho byla podstatně rozšířena a modernizována Asijská centrála a Výzkumné a vývojové centrum v Šanghaji. V následujících letech bude dále investováno průměrně 100 milionů Eur ročně do organického růstu. Nakonec také do stavby nového závodu na výrobu polymočovinových plastických maziv v Kaiserslauternu a nové administrativní budovy v Mannheimském sídle.

Nejmodernější závod ve Forsu, ve Švédsku, splňuje nejvyšší standardy kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Nový závod v Austrálii se vyznačuje vysokým stupněm digitalizace, vysokorychlostním plněním, jakož i systémem potrubí a nádrží odolným korozi.

Vedle nového závodu na výrobu polymočovinových plastických maziv byl areál v Kaiserslauternu rozšířen o nový regálový sklad, dvě výrobní haly a nové akministrativní prostory.

Začátek nové cesty: FUCHS2025

Autonomní jízda, e-mobilita, nové digitální obchodní modely a nezbytnost udržitelného hospodářství – abychom čelili těmto výzvám, FUCHS v roce 2018 zahájil iniciativu FUCHS2025, která se zabývá tématy kultura, strategie a struktura. Náš cíl: Budovat silné stránky a globálně vyrovnat naši organizaci, aby se uskutečnila naše vize ‚Being First Choice’ – tedy být první volbou pro naše zákazníky, obchodní partnery, investory, budoucí zaměstnance.

Nová řešení vyžadují nové způsoby fungování. A nové způsoby fungování vyžadují nový přístup a nové, svěží způsoby uvažování.

Základ naší strategie FUCHS20205 tvoří šest strategických pilířů. Jsou to vůdčí principy našich strategických akcí k dosažení naší vize pro FUCHS20205.

Na nové výzvy reagujeme novými myšlenkami – to je přístup, který smysluplným způsobem dává do souladu strategii, strukturu a kulturu.

FUCHS jako součást vozidla Mars Perseverance Rover

Po akvizici společnosti Nye Lubricants v roce 2020 najdete nyní výrobky FUCHS i ve vesmíru. Nye spolupracuje již víc než 65 let s předními organizacemi pro dopravu do vesmíru na vývoji nejmodernějších formulací maziv. Teprve nedávno, v únoru 2021, přistálo na Marsu vozidlo Mars Perseverance Rover a s ním i bariérový film od Nye Lubricants.

Formulace bariérového filmu NyeBar® hraje klíčovou roli, protože brání oleji, aby opustil mazací místa v mechanizmu pohybu kamery na stožáru, což by mělo nepříznivý vliv na obraz.

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin