Přeskočit na obsah

Kování

Kování železa (horké nebo studené) | Pěchování trubek (bezešvých) | Kování neželezných kovů (hliník, mosaz, titan, superslitiny, měď)

Kovárenský průmysl reprezentuje široké pole různých typů použití, každé z nich má přitom speciální požadavky na maziva. Produkty značky LUBRODAL od FUCHS LUBRITECH pokrývají všechny zavedené typy použití v kování a přidružených procesech. Počínaje produkty pro odstraňování okují přes grafitové nátěry pro kování za tepla až po různé druhy mazání nástrojů – např. polohorké nebo horké kování, vysokorychlostní nebo přesné kování, válcování příčné nebo rotační, výroba bezešvých trubek a mnoho dalších postupů.

Max execution time: 240