Přeskočit na obsah

Při mazání je toho víc než jen olej

Smart Services FUCHS přináší mnohem více než „pouhý“ výrobek. Místo toho kombinujeme výkonné kapaliny, digitální technologie a širokou škálu služeb do řešení na míru. Řešení, která nejen dokonale vyhovují vašim individuálním procesům, ale usilují o zlepšení – na každém kroku cesty i mimo ni.

Pohyb kupředu – se spolehlivým partnerem

Základem všeho, co děláme, je příslib spolehlivosti. Pohybujeme vaším světem – nejen proto, abychom za všech okolností udrželi věci v chodu, ale abychom zlepšili celý váš výrobní proces. Abychom toho dosáhli, neustále se díváme kupředu a na celkový obraz. To je celostní přístup, který zahrnuje ekologické, sociální a ekonomické aspekty.

Ve Smart Services FUCHS znamená heslo MOVING YOUR WORLD neustálý pohyb vpřed. Usilovat o nová řešení, která nejen udržují vaše stroje v chodu dnes, ale rozvinou potenciály zítřka.

Pojďme sestavit vaše řešení

Navažte partnerství, které posune vaše podnikání kupředu.

Ing. Josef Jírovec 
Prokurista společnosti, obchodní ředitel
josef.jirovec@fuchs.com 
> 603 899 917

Co řídí náš proces

Abychom mohli pohnout vaším světem, věříme, že je nezbytné stát se jeho nedílnou součástí. Sdílení nejen dat, ale i nových nápadů, technologií a procesů. To nám zase umožňuje integrovat naše odborné znalosti a nástroje do vašeho podnikání a také do vašeho vybavení. Například se zkušenými techniky na místě nebo vzdáleně připojenými odborníky, ale také prostřednictvím hotových řešení založených na senzorech a sofistikovaného softwaru pro samoobsluhu. To vše k identifikaci a prevenci problémů dříve, než nastanou.

Transparentnost a přehled jsou klíčem ke všemu, co děláme. Díky přesným datům a odborným kontrolám nám umožňují identifikovat nevyužité potenciály – a mnohem těsněji spolupracovat, abychom jich dosáhli – například sledováním stavu výrobků a strojů nebo zlepšováním vašich procesů.

Snažíme se o maximální dostupnost stroje a minimalizované celkové náklady na vlastnictví (total cost of ownership, TCO). Abychom dosáhli těchto cílů, využíváme myšlení řízené řešením a mezioborové odborné znalosti během celého životního cyklu. Přístup, který nám umožňuje postarat se o vše od úniků vzduchu po politiku nulového odpadu.

Přístup

 

Smart Services FUCHS přináší na stůl mnohem více než „pouhý“ produkt. Místo toho kombinujeme výkonné kapaliny, digitální technologie a širokou škálu služeb do řešení na míru. To začíná analýzou vaší situace a procesů. Společně pak vytvoříme řešení, které dokonale odpovídá vašim cílům. Může se jednat o jednotlivý výrobek, služby (jako je školení nebo údržba), digitální řešení nebo vše dohromady jako kompletní balíček.

Řešení na míru

Modulárnost je náš standard
Základní části našich řešení jsou zcela modulární a lze je libovolně kombinovat, aby vyhovovaly vaší konkrétní situaci a cílům. Bez ohledu na jeho složky bude vaše řešení vždy založeno na holistickém procesu FUCHS.

Holistický audit
Hodnocení rizika
Analýza dat

Poraďte se o

        Mazivech
        Mazání
        Zařízeních
        Digitálních nástrojích
        Procesech
        Automatizaci
        Údržbě

Návrh přehledů na bázi KPI

Analýzy
        Maziva (na místě)
        Laboratorní
        Vibrační nebo Termální

Dolévání / Nová náplň
Řízení objednávek
Skladové hospodářství
Nakládání s odpady
Ostatní
        Kontroly čistoty (částice)

Údržba vybavení
Detekce úniku vzduchu

Návrh kruhového procesu
        Chemický
        Fhyzikální

Zkoušky produktů
Školení
Rozšířená analýza dat

Správa možností
Bez ohledu na okolnosti, ve kterých působíte, nebo na výzvy, kterým čelíte – najdeme vhodný způsob, jak poskytovat naše služby, nástroje a maziva. Pro zajištění této úrovně přizpůsobení se možnosti implementace vašeho řešení pohybují od jednorázových návštěv – například za účelem nastavení technologie – až po dlouhodobější podporu. Například nepřetržitá vzdálená analýza stavu vašich maziv nebo správa skladových zásob a odpadů na místě.

Digitální řešení


Informace jako služba

Sběr, integrace a agregace dat


Software jako servis

Přístup k informacím, vizualizace a analýza


Management jako servis

Vzdálený servis a podpora správy na místě

Případové studie

Posun k monitorování založenému na stavu

Snížení nákladů na nástroje a maziva, protože závod na automobilové díly přechází na strategii řízení založenou na stavu

Title Case Study 2

Teaser containing customer/industry

Title Case Study 3

Teaser containing customer/industry

Title Case Study 4

Teaser containing customer/industry

Title Case Study 5

Teaser containing customer/industry

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin