Prečac na sadržaj

Hrana i napitci

Napitci i pivovare | Meso i perad | Mljekare | Pekare i slastičarnice | Jestivo ulje | Hrana za životinje i kućne ljubimce

Što je primjena osjetljivija i zahtjevnija, to je važnija upotreba odgovarajućih maziva. Svejedno je kakva se hrana, piće ili hrana za životinje proizvodi, prerađuje, flašira ili pakira, naša specijalizirana maziva CASSIDA iz poduzeća FUCHS LUBRITECH zadovoljavaju najviše sigurnosne zahtjeve pružajući pritom najviše tehničke performanse. Ona omogućuju neometani proizvodni proces, visoku razinu učinkovitosti i duži radni vijek vaših strojeva i sustava.

Materijal za preuzimanje

Max execution time: 240