Prečac na sadržaj

Proizvodnja električne energije

Elektrane na ugljen i plin | Elektrane na goriva | Bušenje nafte | Industrija cijevi i cjevovoda | Energija vjetra | Stacionarni motori (bioplin) | Hidroelektrane

FUCHS nudi sveobuhvatnu paletu posebnih maziva za elektrane. Od maziva za turbine i hidraulične sustave elektrana na ugljen do posebnih ulja ili masti za vjetroelektrane i hidroelektrane – nemamo samo odgovarajuće proizvode, nego i iskustvo i stručnost za optimalno koordiniranje upotrebe tih proizvoda i pogodnosti koje uz njih ostvarujete. Brojna odobrenja proizvođača opreme, zupčanika i ležajeva, kao i dobavljača sustava za filtriranje svjedoče o visokoj kvaliteti i performansama naših proizvoda.

Materijal za preuzimanje

Max execution time: 240