Prečac na sadržaj

Sustav za upravljanje usklađenošću sa zakonskom regulativom u grupi FUCHS

Kao grupa za proizvodnju maziva koja je aktivna u cijelom svijetu i u raznim područjima poslovanja, FUCHS neprestano je izložen tržišnom natjecanju. I tom natjecanju pristupamo bez ustezanja. Smatramo da je poštena konkurencija temelj integriteta i napretka; otvara nam mogućnosti i pruža prilike za razvoj na tržištu.

Aktivnosti svih zaposlenika grupe FUCHS moraju biti u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom. Potičemo rukovoditelje i zaposlenike da bez iznimke u sklopu svojih radnih aktivnosti poštuju primjenjive zakone, smjernice i društvene standarde, bez obzira na to jesu li oni međunarodni ili lokalni. Ponašanjem koje nije u skladu sa zakonom može se nagrditi slika poduzeća u javnosti, oslabiti naša tržišna pozicija i prouzročiti gospodarska šteta poduzeću.

2004. godine FUCHS predstavio je svoja Pravila ponašanja u kojima su između ostalog navedeni principi pravednog tržišnog natjecanja, transparentnosti i integriteta. Za korporativno upravljanje i usklađenost sa zakonskom regulativom izravno je nadležan upravni odbor. Sustav za upravljanje usklađenošću sa zakonskom regulativom u poduzeću FUCHS uključuje glavnog direktora za usklađenje sa zakonskom regulativom i pripadajuću organizaciju koja pruža podršku i savjete našim zaposlenicima diljem svijeta. Svakoj lokalnoj jedinici dodjeljuje se po jedan službenik za usklađenje sa zakonskom regulativom.

Treća nadopunjena verzija Pravila ponašanja koja je izdana 2016. godine i smjernice koje se odnose na najvažnija područja usklađenosti sa zakonskom regulativom, koja između ostalog uključuju borbu protiv korupcije i tržišno natjecanje, obvezujući su okvir djelovanja kojim se jamči da će se svi uvijek ponašati u skladu sa zakonom i prema principima etičnosti. Ta je inicijativa upotpunjena informacijama i mjerama za obuku, dosljednom analizom i sankcioniranjem kršenja odredbi o usklađivanju za zakonskom regulativom, dežurnom linijom za pitanja o usklađenosti, redovnim izvještavanjem o usklađenosti, kao i namjenskom revizijom usklađenosti sa zakonskom regulativom.


FUCHS Compliance Communication

15. rujna 2014. godine FUCHS pokrenuo je internetski sustav izvještavanja koji je nazvao FUCHS Compliance Communication. Sustav se temelji na standardiziranom rješenju pružatelja usluga Business Keeper AG i zadovoljava najviše standarde IT sigurnosti. On korisniku pruža mogućnost da detaljno opiše svoja opažanja i stupi u razgovor sa službenikom za usklađenje sa zakonskom regulativom. Korisnik po želji može ostati potpuno anoniman tijekom cijelog postupka.

Uvjeravamo korisnike kako FUCHS nema nikakvog interesa za dokumentiranje osobnih podataka. Na web-mjestu se ne nalazi hiperveza na sustav izvještavanja, pa se time sprečava sljedivost. Da biste pristupili sustavu FUCHS Compliance Communication kopirajte internetsku adresu (URL) navedenu u nastavku u svoj web-preglednik:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Kontakt sa servisom
+385 1 33 80 525
Radno vrijeme:

Pon.-pet.: 8:00 - 16:00 h