Prečac na sadržaj

MOLYPAUL

Proizvodi linije MOLYPAUL osmišljeni su prvenstveno za upotrebu u industriji željeza, čelika i vatrostalnih materijala. Visoke temperature i tlakovi, kao i ekstremni uvjeti u okolini, zahtijevaju primjenu posebnih maziva koja se, primjerice, upotrebljavaju na zglobovima i ležajevima koji se izlažu visokim temperaturama, zatim na navojima, valjkastim ležajevima, kliznim mehanizmima, površinama keramičkih kliznih ploča i na mnogim drugim lokacijama proizvodnog procesa.

Max execution time: 240