Prečac na sadržaj

Ostale industrije

Kemijska industrija | Celuloza i papir | Medicinska i farmaceutska industrija | Elektronička oprema | Bijela tehnika | Električni alati | Uslužna poduzeća | Tekstilna industrija | Hlađenje | Industrija

U svim se industrijskim granama javljaju specifični zahtjevi za maziva koja se u njima upotrebljavaju. Kada je u pitanju odabir odgovarajućeg maziva, nije važna samo ponuda specijaliziranih maziva – znanje i iskustvo nose jednaku težinu. FUCHS ima sve to: specifična rješenja za pojedinačne industrije i dugogodišnje iskustvo u području primjene.

Materijal za preuzimanje

Max execution time: 240