Prečac na sadržaj

Čelici i metali

Željezni metali | Neželjezni metali | Cijevi i cjevovodi | Vatrostalni materijali | Proizvođači vijaka

Portfelj maziva za čelik i metal kojim se može pohvaliti poduzeće FUCHS obuhvaća stotine proizvoda za podmazivanje – uključujući svjetski poznatu FUCHS zaštitu od korozije. Širina i visok stupanj specijalizacije naše ponude daju odlučujući doprinos za poboljšanje produktivnosti i smanjenje troškova obrade.

Materijal za preuzimanje

Max execution time: 240