Prečac na sadržaj


FUCHS već istražuje rješenja za sutrašnjicu

Postrožit će se tehnički i regulatorni zahtjevi za maziva, kao što je Uredba REACH. Zbog toga će porasti potražnja za mazivima visokih performansi uz sve veću specijalizaciju i individualizaciju proizvoda.

Novi materijali visokih performansi, kao što je plastika, materijali s prevlakom ili legure titana i aluminija koje se upotrebljavaju u zrakoplovnom i medicinskom inženjerstvu zahtijevaju inovativne tekućine za obradu s novim svojstvima. U automobilskoj industriji, sve snažniji motori sve više opterećuju sustave za prijenos snage, pa i zahtjevi za ulje koje se ondje primjenjuje postaju sve veći. Centralni izazovi u tom sektoru – lagana konstrukcija, ušteda goriva i povećana primjena električnih motora – zahtijevaju primjenu inovativnih tekućina i masti.

Hitnost koja prožima teme važne za društvo i okoliš, kao što su promjena klimatskih uvjeta i oskudica resursa, zahtijeva nove pristupe u sklopu lanca dodane vrijednosti. Među ključnim su pojmovima smanjenje CO2, energetska učinkovitost, ekonomična potrošnja goriva, regenerativni resursi i recikliranje. FUCHS se uhvatio u koštac s tim izazovima.


FUCHS se posvetio intenzivnim istraživanjima u suradnji s brojnim partnerima

Projekt „Pegasus” Saveznog ministarstva za ekonomiju i tehnologiju združeni je istraživački projekt pokrenut 2009. godine u svrhu povećanja energetske učinkovitosti u pogonskom sustavu putničkih vozila (motor, mjenjač, ležajevi). Deset poduzeća i instituta istražuju materijale i maziva koja potiču manju potrošnju goriva.

Sirova nafta nije neiscrpiv resurs. U skladu s tim, treba naći zamjenska rješenja i u industriji maziva. Obnovljive sirovine obuhvaćaju biljna ulja, kao što je repičino ulje. Rasprave o tehničkoj primjeni biljnih ulja kao konkurenciji prehrambenoj primjeni tih ulja dovele su do potrage za alternativnim sirovinama koje nisu prikladne za proizvodnju hrane za ljude odnosno stočne hrane. FUCHS stoga sudjeluje u interdisciplinarnoj inicijativi „Advanced Biomass Value” njemačkog Saveznog ministarstva obrazovanja i istraživanja (njem. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF). Projekt je usmjeren na razvoj integriranog lanca oporabe za konverziju treće generacije biomase na bazi algi i kvasaca. Cilj je proizvodnja goriva za zrakoplove, funkcionalnih maziva i novih materijala za izgradnju. Lipidi koje sadrže određene vrste algi mogu se upotrijebiti za proizvodnju vrlo kvalitetnih sastojaka maziva.

U istraživačkoj inicijativi BMBF-a „Zero Carbon Footprint”, istražuje se mogućnost recikliranja tokova otpada bogatih ugljikom radi proizvodnje funkcionalne biomase. Cilj je projekta dobivanje iskoristivih materijala od otpada. Tu je ključan izraz „od otpada do vrijednosti”. Ugljik koji se nalazi u industrijskoj otpadnoj vodi, kanalizacijskom mulju i dimnom plinu treba pretvoriti u vrijedne građevne elemente za industrijsku proizvodnju uz pomoć mikroorganizama koji se služe otpadom kao supstratom. U poduzeću FUCHS istraživačke su aktivnosti usmjerene na polje funkcionalnih temeljnih ulja i aditiva. Enzimatskom modifikacijom treba dobiti kompleksne molekule koje će se upotrijebiti kao bazna ulja ili aditivi.

Istraživačko udruženje „Technofunctional Proteins” BMBF-a istražuje odnose između strukture i funkcije biljnih bjelančevina koje nisu prikladne za proizvodnju hrane za ljude i stočne hrane. Projekt je posvećen upotrebi modificiranih bjelančevina kao aditiva u okviru proizvodnje maziva. Bjelančevine te vrste mogu se dobiti od otpadnih poljoprivrednih materijala.

I električni pogon zahtijeva podmazivanje. Povećana primjena električnih motora kao pokretača individualne mobilnosti i njihov daljnji razvoj pred maziva postavljaju nove zahtjeve. Čak i ako se ne upotrebljavaju standardna motorna ulja, električna vozila, a osobito ona s visokom gustoćom snage, i dalje se moraju podmazivati (valjkasti ležajevi i mjenjači) i hladiti. Stoga je za električne pogone u automobilima potreban novi pristup, ne samo radi pokušaja zadovoljavanja specifičnih zahtjeva, nego i da bi se novim rješenjima poboljšao rad cjelokupnog sustava. Jedan od načina na koji FUCHS pristupa tim problemima jest aktivni EU projekt imena „Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)”. Koordinator tog projekta je poduzeće Robert BOSCH GmbH, a FUCHS je suradnik zadužen za maziva.

Kontakt sa servisom
+385 1 33 80 525
Radno vrijeme:

Pon.-pet.: 8:00 - 16:00 h