Prečac na sadržaj

CHEMPLEX

Silikonska maziva CHEMPLEX osmišljena su za upotrebu u raznim zahtjevnim primjenama. Sastavljena su od posebno odabranih tekućina na bazi silikona i vrhunskih zgušćivača. Silikonska maziva CHEMPLEX otporna su na oksidaciju, toplinsku razgradnju i široku paletu kemikalija, a svoja svojstva zadržavaju u širokom rasponu temperatura.

Max execution time: 240