Prečac na sadržaj

PLANTO

Brzo biorazgradivi proizvodi PLANTO proizvode se na bazi sintetičkih estera ili biljnih ulja. Oni postižu i premašuju potrebne tehničke performanse, osobito u usporedbi sa standardnim mazivima na bazi mineralnih ulja.

Max execution time: 240