Prečac na sadržaj

TRENOIL

Proizvodi za valjanje TRENOIL omogućuju manju potrošnju ulja za sustave za valjanje, kao i manje troškove proizvodnih procesa. Poboljšavaju čistoću remenja inovativnim kombinacijama aditiva i, zahvaljujući optimiziranom učinku podmazivanja, dovode do povećanja produktivnosti.

Max execution time: 240