Prečac na sadržaj

SOK

Za razne primjene u postrojenjima za predgotovljene betonske elemente, visokogradnji i niskogradnji potrebna su naša sredstva za odvajanje betona iz linije SOK. Linija SOK obuhvaća proizvode na bazi mineralnih ulja, kao i održive proizvode na bazi biljnih ulja i emulzija.

Max execution time: 240