Prečac na sadržaj

Maziva za obradu metala

Danas je moderno rashladno mazivo ili mazivo za obradu metala deformiranjem podložno raznolikim zahtjevima. Rashladna maziva za metaluršku industriju moraju biti učinkovita, ekonomična i ne smiju sadržavati sastojke koji mogu štetno djelovati na zdravlja i okoliš. U procesnim lancima metalurške industrije odlučujuću ulogu u osiguravanju pouzdane proizvodnje i kvalitete proizvoda igraju prilagođena sredstva za čišćenje i pouzdana sredstva za sprečavanje korozije koja su kompatibilna s proizvodnim procesima. Osim što ima izvrsnu ponudu izrazito učinkovitih maziva, FUCHS posjeduje i odgovarajuću stručnost na polju procesa koja je potrebna kako bi se idealno zadovoljili specifični zahtjevi metalurške industrije.

Max execution time: 240