Prečac na sadržaj

CEPLATTYN

Prije više od 50 godina CEPLATTYN je predstavljen kao prvo prianjajuće mazivo u raspršivaču koje ne sadrži spojeve asfalta ni otapala. Od tada se neprestano unapređivalo. Danas je ta robna marka poznata diljem svijeta, a upotrebljava se za razne industrijske primjene, kao što su otvoreni zupčanici cijevnih mlinova, rotacijskih peći, sušionica, drobilica rude ili peći za žarenje, zatim na okretnim ležajevima, stalcima ili kliznim vodilicama te za podmazivanje čelične užadi.

Max execution time: 240