Prečac na sadržaj

Mazive masti

Mazive masti konzistentna su maziva načinjena od temeljnog ulja i posebno odabranog zgušćivača. Da bi se pojačala određena svojstva, mazivim mastima dodaju se aditivi. Mazive masti konstrukcijski su elementi, osobito onda kada se upotrebljavaju kao dugotrajna maziva za trajno podmazivanje. Uravnotežena i cjelovita ponuda mazivih masti FUCHS pruža vam idealna tehnička i ekonomična rješenja za najveći mogući broj njihovih primjena.

Max execution time: 240