Gå til indhold

Optimeret bæredygtighedsarbejde mellem FUCHS og Freja

Jo mere vi engagerer os i og lærer om bæredygtighedsarbejde, desto større indsigt får vi i områdets kompleksitet. For dem, som vil tage ansvar og gøre deres bedste for at mindske deres klimaaftryk, er der ekstremt mange aspekter at se på – og vi har indset, at de bedste resultater kun kan opnås gennem samarbejde med andre. Et eksempel på dette er FUCHS’ samarbejde med transportvirksomheden Freja.

Hvis man vil have fuld fokus på bæredygtighedsarbejdet, er man nødt til at se på hele proces- og værdikæden. Transporter og indkøb af råvarer står for eksempel for en meget stor del af FUCHS’ udslip. Her gælder det om at arbejde sammen med andre, som ønsker at gå i samme retning. Freja kører nu gods dagligt fra FUCHS’ lager i Västerhaninge lige uden for Stockholm og til vores nordiske nabolande.

Mens hele transportbranchen kæmper for at mindske sit klimaaftryk, har FUCHS og Freja allerede nået at tage nogle store skridt fremad i bæredygtighedsarbejdet. Det første reelle skridt er vores daglige transporter mellem Stockholm og Norges hovedstad Oslo, hvor der køres på HVO100.

Hvad er HVO100?
HVO står for Hydro genereret vegetabilsk olie og er et avanceret fornybart brændstof til dieselmotorer. Det blandes ofte med almindelig diesel, når man vil mindske miljøpåvirkningen, og HVO100 betyder, at brændstoffet er 100 procent fornybart.

Selvom vi taler om såkaldt Hydro genereret vegetabilsk olie, kan HVO100 fremstilles af både vegetabilske olier (f.eks. raps og tallolie) og animalsk fedt (fra f.eks. slagteri- og fiskeindustrien). I henhold til EU’s direktiv om fornybar energi må brændstoffet ikke indeholde olie fra kilder, som vil kunne anvendes til fødevareproduktion, eller olie fra kilder, som påvirker miljøet (f.eks. palmeolie). Der er dog tilladt at anvende restprodukter fra fremstillingen af palmeolie (f.eks. PFAD). 

– Med HVO100 i tankene kan vi reducere vores kuldioxidudslip med 90 procent i forhold til almindelig diesel, fortæller Søren Skive, administrerende vicedirektør for Freja Sverige. Det giver også mindre partikeludslip og lavere partikelemissioner.

Optimeret bæredygtighed kræver mere end HVO100
Hvis man virkelig vil minimere sin klimapåvirkning og optimere bæredygtigheden på sine transporter, er det nødvendigt at arbejde på flere fronter end som så. For FUCHS og Freja er det ikke tilstrækkeligt, at alle Frejas transporter foregår med HVO100, vi har sammen også kigget på alt lige fra valg af lastbiler til lastoptimering. Og det giver resultater!

– Ved også at kigge på, hvilke biler vi kører med, og hvordan vi laster dem, er det lykkedes os at halvere mængden af transporter på Norgesruten uden at mindske vores serviceniveau til kunderne, fortæller Magnus Stolt, som har ansvaret for lager og distribution hos FUCHS. Tidligere kørte vi to biler om dagen til Norge, men nu klarer vi os med én. Og vi kan se, at det gør en stor forskel! Det bliver endnu mere, når vi også er fuldt i gang i Danmark.

Ja, at lastoptimering kombineret med HVO100 gør en forskel er tydeligt. I henhold til tidligere teoretiske beregninger skulle FUCHS i år realisere en kuldioxidbesparelse på 200 ton med det nye oplæg for Osloruten, men som det ser ud nu, kommer kuldioxidudslippet i stedet til at blive reduceret med hele 250 tons.

– Når vi kigger på det, vi plejer at kalde ”from tank to wheel”, kan vi i dag med vores nu halverede transportmængde prale med, at vi har nulstillet vores kuldioxidudslip på Norgesruten, fortsætter Magnus Stolt. Og når vi ser på det samlede billede, det, man plejer at kalde ”from well to wheel” eller ”fra kilde til hjul”, som inkluderer alle udslip fra råolieudvinding og behandling til distribution og forbrænding i køretøjet, så sænker vi på nuværende tidspunkt udslippet på ruten med 90 procent.

– Og så har vi endda kun nået at samarbejde i godt et år, tilføjer Søren Skive, men det var tydeligt allerede fra indgåelsen af aftalen, at vi talte samme sprog. Vi fandt hurtigt hinanden, og jeg oplever en interessant og dynamisk proces med andre, der er lige så fokuserede på miljøpåvirkninger som os. FUCHS’ primære fokus har aldrig kun handlet om pris, men om at tænke langsigtet.

– Ja, det er rigtigt, men kuldioxidudslip og fragtomkostninger går unægtelig hånd i hånd. For selvom HVO100 er et dyrere brændstof, tjener vi det jo ind på vores halverede transportmængde, siger Magnus Stolt. Jeg sætter virkelig stor pris på dette samarbejde, som har ført os hertil. Søren er lydhør. Og at han har været i branchen længe, bidrager til den fælles forståelse. Og så tror jeg også, at den store indkøbskonkurrence i Norge har betydet, at Freja har været vant til at analysere kundernes behov allerede fra start. Frejas analytiske evner har bidraget til, at de skilte sig ud i indkøbsprocedurer.

Arbejdet fortsætter
Udfordringerne og dialogen fortsætter med ugentlige diskussioner på dagsordenen. Først for ligger Danmark, hvor der også foregår en proces i retning af inden for den nærmeste fremtid at finde de bedste løsninger for lokal distribution, det, vi kalder for ”the last mile”. 

– Her kigger vi meget på investeringer i elbiler, fortæller Søren Skive, en løsning som formodentlig også snart vil finde sted i nabolandene. For efter Norge og Danmark er det jo Sverige og Finland, der står for tur. Vi kigger også på indkommende fragt fra Europa.

Har du idéer?
Vores mål hos FUCHS er fortsat at forbedre bæredygtigheden gennem hele vores proces- og værdikæde. Og nye typer af samarbejde spiller for os at se en nøglerolle i dette arbejde. Vi har indset, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, hvis det skal lykkes for os at skabe en bæredygtig verden. Har du en idé til et samarbejdsprojekt, noget som kan bringe os et skridt nærmere målene for bæredygtighed inden for vores område, er du meget velkommen til at kontakte os.

All articles

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30