Gå til indhold

Rigtig smøring reducerer energiforbruget

Bedre energiudnyttelse og lavere omkostninger. Det er to vigtige mål for mange virksomheder, når de analyserer deres samlede energiforbrug. I bestræbelserne på at reducere energiforbruget og skabe høj kontinuitet i produktionen, kan intelligent smøring være én af løsningerne.

Mange virksomheder gennemfører energieffektiviseringer for at reducere miljøbelastning og omkostninger. I lande som Sverige og Danmark er den udvikling nået meget langt, hvilket bl.a. kan skyldes EUs direktiv om energieffektivisering. Større virksomheder skal gennemføre tilbagevendende afdækning af, hvor meget energi de bruger og selv komme med forslag til effektiviseringer.

– En bedre og mere intelligent anvendelse af smøremidler kan være en vigtig brik i puslespillet med, at holde store produktioner kørende uden stop eller nedbrud – og samtidig bruge så lidt energi som praktisk muligt for, at levere den ønskede mængde og kvalitet fra maskiner der skal udnyttes maksimalt, siger Anders Karlsson, Key Account Manager Industry hos FUCHS Lubricants Sverige.

Det rigtige produkt
Han fremhæver specielt maskiner der står udendørs og skal fungere året rundt – på vores breddegrader bliver de udsat for temperaturforskelle på over 40°C. Kulde får de fleste smøremidler til at blive tykkere. Det betyder, at maskinerne går mere trægt og udsættes for større belastning - det øger energiforbruget.

– Løsningen kan ofte være anvendelse af syntetiske smøremidler. De klarer smøringen året rundt, uden at blive ekstremt tykke eller tynde. Det er med til at reducere energiforbruget og øge holdbarhed og levetid på maskinerne. Eksempler på det kan være hydraulik, transportører ved savværker, el-motorer, gear og lejer, som skal smøres korrekt året rundt, siger Anders Karlsson.

Det samme billede ses i forbindelse med bjergudgravninger, hvor der findes knuseanlæg, som findeler bjerget. Knuseanlæggene har gearkasser, der er i gang store dele af året.

– Jeg antager, at syv ud af ti virksomheder i dag bruger mineralolier i deres gearkasser. Mineralolie forvarmes ofte i vinterperioden for, at gøre den klar til smøring – det kræver energi som faktisk er unødvendig, konstaterer han. Også her kan syntetiske smøremidler gøre en positiv forskel.

– Med syntetiske produkter kan skifteintervallerne ofte forlænges betragteligt. Det kan give yderligere besparelse og mere ”oppe-tid”, siger Anders Karlsson.

Beregn forbedringen
Han understreger, at der er forskellige forudsætninger, brancherne imellem, og at man skal have, såvel de rette kompetencer som stor erfaring for at afdække, hvor forbedringspotentialet er størst. At specialprodukter er dyre ved de fleste. Men når man har med dyre maskiner at gøre, som skal køre kontinuerligt for, at overholde leverancetider og produktionsmængder, så erfarer man hurtigt, at enhver investering i et bedre smøremiddel lønner sig.

– Få hjælp af din smøremiddelleverandør til, at afdække din virksomheds forbedringspotentiale, anbefaler Anders Karlsson. Hos Fuchs har vi et beregningsværktøj, der beskriver besparelser og effektiviseringer. I praksis er det en "rettesnor", som inkluderer priserne på smøremidler, den forventede energi- og økonomiske besparelse, der opnås, men også reduktionen i servicebehov – og dermed færre produktionsstop – brug af færre reservedele, mindre mande-tid, etc.

En slutrapport beskriver alle disse parametre og giver et billede af, hvad der skaber de bedste forudsætninger for effektiv, miljøtilpasset og rationel drift for virksomheden.

Energieffektive hydrauliksystemer
I forbindelse med energioptimering giver Anders Karlsson endnu et godt råd - det gælder de større hydrauliksystemer, der bruges i industrien.

– Det er et ret nyt område, rettet mod systemer, der arbejder under højt tryk og varierende temperaturforhold, fortæller han. Her findes der i dag nye og bedre hydraulikolier. Vi har gennemført omfattende tests med forskellige hydraulikfirmaer, som viser, at den type hydraulikolier giver betydelig reduktion i energiforbruget.

Kort fortalt handler det om, at den maskinpark, der arbejder udendørs hele året, bør prioritere syntetiske produkter. De klarer smøringen på alle tider af året, ved alle temperaturer og så bidrager de til energieffektivisering. Ofte forlænger de skifteintervallerne og samlet set er det vel bare sund fornuft, at bruge syntetiske smøremidler, hvor alt skal fungere optimalt. Din smøremiddelleverandør kan hjælpe med at afdække besparings- og effektiviserings potentialet ved at anvende de bedste smøremidler i virksomheden.

Alle artikler

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30