Gå til indhold

Fedt på den rigtige måde

Det bruges i en lang række forskellige anvendelser. I alt fra lejer og gearkasser til tandhjulsudvekslinger og skovbrugsmaskiner. Det mindsker friktion, beskytter mod korrosion og holder vand ude. Og så det, der gør det unikt – at det bliver på samme sted, hvor en olie ville forsvinde. Det handler om smørefedt og om fedt på den rigtige måde.

FEDTETS ABC
Et smørefedt består for mellem 80 og 90 procents vedkommende af baseolie. Det siger sig selv, at valget af olie påvirker ydelsen. Både mineralolier og syntetiske baseolier kan anvendes. Syntetiske olier kan give fedtet egenskaber, som mineralolien ikke formår, for eksempel et bredere temperaturområde, øget kemisk resistens eller bedre elektriske egenskaber.

En anden hovedingrediens er fortykningsmidlet, som holder olien på plads. På fagsprog taler man undertiden om, at fortykningsmidlet giver smørefedtet krop og karakter, blandt andet med hensyn til stabilitet, vandresistens, smeltepunkt og tætningsevne. Den tredje ingrediens er additivet, som giver ydelsen retning og fokus. Additiverne kan øge fedtets modstandskraft over for oxidation, beskytte mod korrosion, mindske friktion eller modvirke skrabning.

BLIVER PÅ SAMME STED 
Smørefedt skal give god smøring samt mindske friktion og slitage. Og samtidig beskytte mod korrosion. Så langt kan man sige, at fedt og olie går hånd i hånd. Men herudover har smørefedt unikke egenskaber. Det kan tætne, så smuds, vand og urenheder ikke trænger ind i smørestedet. Smørefedt bliver på samme sted og mindsker friktionen på steder, hvor en olie ville forsvinde. Derfor anvendes fedt også til smøring i en lang række forskellige anvendelser, for eksempel kugle-, rulle- og glidelejer. Gearkasser og åbne tandhjulsudvekslinger er andre almindelige anvendelser. I dag anvendes smørefedt stadig oftere også i skovbrugsmaskiner til centralsmøring af sværd og kæde.

FEDT ELLER OLIE?
Der er som nævnt fordele ved at anvende smørefedt i stedet for olie. Konsistensen gør, at fedtet holder sig på plads i smørestedet. Det virker tætnende, giver god korrosionsbeskyttelse og klarer store belastninger. Samtidig har det sine begrænsninger. I modsætning til olie kan fedt ikke bortlede varme, for eksempel i en motor, hvor der er behov for køling. Smørefedt kan heller ikke opnå større renhed gennem filtrering. Desuden er det vanskeligt at udskille vand fra fedt.

VÆLG DET RIGTIGE FEDT 
Enhver anvendelse stiller specifikke krav til smørefedtet. Ved valget af produkt skal der tages hensyn til alt fra vand, smuds og kemikalier til temperatur, omdrejningstal og belastning. Akkurat som ved smøreolier er baseolieviskositeten vigtig. Lavviskose baseolier fungerer som regel bedre ved lave temperaturer, mens smørefedt med højere baseolieviskositet anvendes ved større belastninger og højere temperaturer. Tag også hensyn til hastigheden/omdrejningstallet i anvendelsen. Lave hastigheder kræver en højviskos baseolie, mens lavviskose baseolier egner sig bedre i anvendelser med høje hastigheder.

BLAND MED OMTANKE 
Når der skal bruges et nyt fedt i en anvendelse, skal man vide, om det nye og gamle fedt kan blandes sammen. Det bedste, der kan ske, er selvfølgelig ingenting, altså at fedterne kan blandes. Dog kan fedtblandingen hærde, hvilket kan være ødelæggende for et centralsmøresystem. Fedtblandingen kan også blive blød. Det kan resultere i lækage og lejehavari. Et tip er altid at søge hjælp hos din smøremiddelleverandør, der kan udføre blandbarhedstests før et produktskift.

ADVARSEL – OVERSMØRING! 
Det er vigtigt at smøre med den rette mængde og passende intervaller. Mere er ikke altid bedre, og ved smørefedt kan overdosering komme til at koste dyrt. Oversmøring af lejer kan resultere i øget temperatur og oxidation af fedtet, som nedbrydes og ældes meget hurtigere. Det kan føre til øget slitage og i sidste ende lejehavari.

Også tætninger tager skade af oversmurte lejer. Alt for højt tryk fra fedtpistolen ved smøring af lejer kan skade tætningen. Det kan bevirke, at vand og urenheder trænger ind i lejet og forårsager korrosion og slitage.

For at undgå det bør man gennemgå alle smørepunkter og udarbejde en vedligeholdelsesplan. Planen angiver den rette mængde smørefedt samt smøreintervaller. Vores applikationsingeniører kan hjælpe dig med smøreplanen og derudover anbefale, hvilket produkt der er bedst egnet, både til at optimere ydelsen og til at sænke vedligeholdelsesomkostningerne.

 

Niels Højer

Om bloggen

Smart smøring er en virksomhedsblog fra FUCHS Lubricants. Bloggen giver tips og gode råd om smøring, der betaler sig. Hermed mener vi smøring, der forenkler, effektiviserer og giver omkostningsbesparelser. Bloggens skribenter er specialister med stor viden og erfaring med alle smøringens udfordringer.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30