Gå til indhold

Klimakompensering – en måde at købe sig fri?

At vi kan benytte os af klimakompensering for at mindske vores klimapåvirkning er ingen nyhed, og de fleste af os er stødt på spørgsmålet i en eller anden sammenhæng. I den senere tid er der blevet sat stadig flere spørgsmålstegn ved, hvor godt metoden egentlig fungerer. Er det en måde at købe sig fri? Jeg synes personlig, at vi alle skal være taknemmelige for, at klimakompenseringens effekt undersøges nøje. Det burde være i alles interesse, at indsatserne rent faktisk gør nytte. Sådan resonerer vi. 

FØRST KORT OM KLIMAKOMPENSERING
Ideen med klimakompensering er, at virksomheder, organisationer og privatpersoner frivilligt bidrager økonomisk til et projekt, som indfanger drivhusgasserne i samme omfang, som vi selv forårsager udslippet af dem. 

Kompensering kan også indebære, at vi bidrager til at forhindre, at anden given udslip slet ikke sker, f.eks. ved at erstatte et kulkraftværk med en vedvarende energikilde. På denne måde støttes og muliggøres projekter, som ellers ikke havde været økonomisk mulige, og vi kan bidrage til en holdbar udvikling forskellige steder, hvor det ellers formodentlig ville have taget længere tid. 

Da klimaspørgsmålet er et globalt spørgsmål, hvor det er summen af vores klimapåvirkning, som er interessant, spiller det egentlig ingen rolle, hvor i verden udslippet sker, eller hvor i verden udslippet forhindres eller fanges ind. Vi er alle i samme båd. Med andre ord behøver indfangningen af drivhusgasser ikke ske i ens egen virksomhed for at give et positivt bidrag til kampen mod klimaforandringerne.

SÅDAN ARBEJDER VI
Fra og med i år vil vi hos FUCHS kompensere for de udslip, som vi i den nuværende situation ikke er i stand til at undgå under produktionsprocessen. Dette er en global indsats, så det vil ske for samtlige produktionsenheder i koncernen. 

Vi vil primært satse på projekter, som vedrører vedvarende energikilder og kun projekter, som er akkrediterede, hvilket betyder, at de er godkendte og overvåges i henhold til internationale certificeringsstandarder, f.eks. Gold Standard. For at sikre at det projekt, vi satser på, har en reel effekt, benytter vi os af et uafhængigt kontrolorgan til at verificere og kontrollere samtlige projekter. 

For os er det vigtigt, at klimakompensering ikke handler om at ”købe sig fri”. Konstant at arbejde for at mindske vores egne udslip skal altid være første prioritet, og klimakompensering skal ses som en måde at mindske klimaaftrykket, mens vi arbejder på at minimere vores egen påvirkning. Ved at vi gradvist reducerer vores virksomheds CO2-aftryk er det tanken, at vi på sigt ikke behøver at kompensere i samme udstrækning. 

VI SIGTER EFTER HELT CO2-NEUTRALE PRODUKTER
Hos FUCHS har vi arbejdet målrettet med klimaspørgsmål på globalt niveau siden 2010 i kraft af den indsats for bæredygtighed, der blev lanceret på det tidspunkt. Siden da er koncernens CO2-udslip fra energiforbrug pr. ton produceret smøremiddel reduceret med ca. 30 %. Dette er så afgjort positivt, samtidig med at vi ved, at rejsen blot er begyndt, og at vi stadig har en lang vej foran os. På lang sigt har vi som mål at kunne tilbyde vores kunder helt CO2-neutrale produkter, ikke kun CO2-neutralt producerede produkter som i dag. For at nå dertil står vi sammen med vores leverandører over for store udfordringer, men det føles fantastisk at vide, at det er der, vi sigter på at nå hen. 

NYT PRODUKTIONSANLÆG MED STORT FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED
Et stort skridt for os i den rigtige retning mod at mindske vores klimapåvirkning her i Norden er byggeriet af vores nye produktionsanlæg uden for Stockholm, som skal tages i drift i august. Det kommer til at give os helt nye forudsætninger for at mindske vores klimapåvirkning under produktionen.

Vi vil blandt andet få vores eget færdigvarelager i bygningen, hvilket betyder, at transporter mellem produktion og mellem lager forsvinder. Produktionsstrøm og ressourcer er effektiviserede. Hele anlægget vil blive drevet af fossilfri energi, hvor elektriske kedler til opvarmning og køling af processen drives af garanteret grøn el efter en særlig aftale med Vattenfall. Opvarmning og køling af selve bygningen foregår med jordvarme/jordkøling, og vi gør også klar til solpaneler.

ET RÅD PÅ VEJEN
Hvis jeg skulle fremhæve et godt råd vedrørende spørgsmål om klimakompensering, ville min konklusion være, at man bør se kompensationsforanstaltninger som et supplement til ens eget bæredygtighedsarbejde. Hos FUCHS forsøger vi at tænke i rækkefølgen: fjerne, reducere og som sidste alternativ kompensere. 

Hvis du gerne vil vide mere om vores bæredygtighedsarbejde kan du læse mere her


Dette kan også interessere dig

Spar energi med korrekt smøring

Energieffektiviseringer er en selvfølge i mange virksomheder – og i visse tilfælde et krav fra myndighederne. I denne bestræbelse kan smartere smøring gøre en stor forskel. Korrekte produkter og rutiner sparer energi og sikrer samtidig den tekniske ydelse i maskinparken.

Læs blogindlæg

Affald – ingrediens i fremtidens smøremiddel

Affald kan være nøglen til smartere produktion og lavere miljøbelastning. Med visse typer affald kan man nemlig finde nye veje i fremstillingen af smøremiddel – nye veje, som både kan spare penge og skåne miljøet.

Læs vores artikel

Vil du have det næste blogindlæg i din indbakke?

Hver anden måned har vi nye blogindlæg med tips og råd om mere effektiv smøring. Tilmeld dig og få nyt indlæg direkte i din e-mail.

Om bloggen

Smart smøring er en virksomhedsblog fra FUCHS Lubricants. Bloggen giver tips og gode råd om smøring, der betaler sig. Hermed mener vi smøring, der forenkler, effektiviserer og giver omkostningsbesparelser. Bloggens skribenter er specialister med stor viden og erfaring med alle smøringens udfordringer.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30