Gå til indhold

Tips til en mere effektiv håndtering af skærevæsker

Der er masser af fordele ved at effektivisere håndteringen af skærevæsker. Det drejer sig om alt fra færre uplanlagte driftsstop til længere levetid på værktøj og maskiner. Ved at følge disse tips øger du i væsentlig grad dine chancer for at holde produktionen på et højt og stabilt niveau.

1. UDPEG EN ANSVARLIG FOR SKÆREVÆSKER 
Dette er helt afgørende for en velfungerende håndtering og mindsker risikoen for, at der ikke tages hånd om det, der skal gøres. En ansvarlig for skærevæsker bør tage sig af følgende:

  • kontrol af, om koncentrationen i systemerne er korrekt
  • føring af logbog over koncentration og pH-værdi
  • udførelse af korrigerende foranstaltninger til bevarelse af væskens egenskaber

2. FORSYN MASKINERNE MED MÆRKNING 
Bruger du forskellige skærevæsker til forskellige former for bearbejdning? Tydeliggør ved hjælp af mærkning, hvilken type skærevæske der skal anvendes i den enkelte maskine. Det mindsker risikoen for sammenblanding og dermed forringelse af skærevæskens egenskaber.

3. KONTROLLÉR KONCENTRATIONEN 
For at skærevæsken kan fungere optimalt, skal koncentrationen holdes på det anbefalede niveau. Skærevæske i for høj koncentration sviner mere og giver øget risiko for hudproblemer, samtidig med at forbruget øges. Er koncentrationen for lav, øger det risikoen for bakterie- og svampeangreb, korrosion og dårlig smøring, hvilket forkorter levetiden på værktøj og skærevæske.

Derfor er det vigtigt at måle koncentrationen regelmæssigt, gerne dagligt, men mindst en til to gange om ugen. Den måles enten med et refraktometer – den enkleste måde – eller ved hjælp af titrering. Juster koncentrationen efter målingen ved behov. Normalt skal der bruges en svagere koncentration på ca. 1–2 % til efterfyldning i systemet.

4. PÅFYLD KONCENTRAT/VAND REGELMÆSSIGT
Påfyld mindre mængder med korte mellemrum for at holde koncentrationen på et stabilt ensartet niveau. Det bedste resultat får du ved at gøre det dagligt.

5. KONTROLLÉR PH-VÆRDIEN 
Det er vigtigt at have styr på pH-værdien. De fleste skærevæsker har en pH-værdi på 9 - 9,6, men der findes også produkter, som ved anvendelse har et lavere pH. De fleste skærevæsker skal have en pH-værdi på mindst 9,0. Hvis pH-værdien falder, er koncentrationen for lav, eller også er systemet ramt af et bakterieangreb. Det kan give problemer med korrosion og lugtgener. Kontrollér om muligt pH-værdien dagligt, men mindst en gang om ugen, enten med et pH-meter eller med en pH-stick. Korriger et lavt pH med pH-booster. Se billedet nedenfor.

6. MINIMER LÆKOLIE VED HJÆLP AF OLIESKIMMERE OG -SEPARATORER 
Lækolie forurener emulsionen og kan bestå af vangeolie, rustbeskyttelsesolie, hydraulikolie og gearolie. Bakterierne vokser i grænselaget mellem lækolien og emulsionen. Derfor er det nødvendigt at fjerne lækolien dagligt. Ingen emulsioner tåler at være dækket af lækolie i længere tid.

Lækolieindholdet måles som følger:
Koncentration (refraktometer) – koncentration (titrering) = lækolieindhold.

Lækolien fjernes lettest ved hjælp af en olieskimmer eller -separator. Lækolieindholdet kan også anslås løseligt ved at måle den frie olie (synligt olieniveau oven på emulsionen), men ved denne metode måles ikke den lækolie, der allerede er emulgeret.

7. FJERN SPÅNER KONTINUERLIGT
Spåner og andre partikler skal fjernes ved hjælp af filtrering. Disse urenheder kan i modsat fald forkorte emulsionens levetid, fordi de er med til at øge væksten af bakterier og svampe.

8. MINIMER SYSTEMERNES STILSTANDSTID
Ved stilstand: Hæv pH-værdien med 0,2–0,3 enheder. Ved længere tids stilstand – for eksempel sommerlukning – kan det også være nødvendigt at tilsætte et bakteriedræbende middel. Cirkuler systemet med jævne mellemrum, eller tilfør ventilation. I mindre systemer kan man fint bruge en akvariepumpe.

9. PLANLAGTE VÆSKESKIFT 
Med god kontrol af systemerne undgår du uplanlagte og kostbare udskiftninger.

10. BRUG ALTID SYSTEMRENS I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING 
Dette er et vandopløseligt rengørings- og dispergeringsmiddel til emulsioner og opløsninger. Systemrens dræber bakterier og svampe, men opløser desuden mikrobiologiske belægninger og slam. Systemrens anvendes kun ved udskiftning af en emulsion – ikke som led i den regelmæssige vedligeholdelse af emulsionen.

11. TAG HENSYN TIL SMØRINGEN VED INDKØB AF MASKINUDSTYR
Hav øje for enkel smøring, når du anskaffer dig nye maskiner. På den måde slipper du for at skulle ombygge eller indkøbe dyrt ekstraudstyr til din nye maskinpark – bare fordi producenten ikke har taget højde for, at smøring og påfyldning af skærevæske skal fungere gnidningsfrit. Det kan også være filtreringen, der ikke opfylder kravene, eller tankene til skærevæske, der ikke har tilstrækkeligt volumen. Hvis man må supplere sit system med ombygninger og ekstraudstyr, koster det store summer.

Undgå dette problem ved at stille de rette krav under indkøbsprocessen, inden du underskriver en ordre på nye maskiner og anlæg.

Vil du vide mere, kan jeg anbefale vores Håndbog om skærevæsker, som du finder her. Her kan du læse mere om skærevæsker, om alt fra deres sammensætning og de forskellige additivers rolle til måder, hvorpå de kan forbedre din bundlinje.

Det lønner sig at have styr på, hvordan skærevæsker fungerer og skal håndteres. Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os.

Niels Højer


Dette kan også interessere dig

Mikrobiologi – et våben i kampen mod forureninger

Bakterier, som forurener skærevæskesystemet, skaber produktionsforstyrrelser og arbejdsmiljøproblemer. FUCHS-laboratoriet for mikrobiologi har udviklet en "værktøjskasse", som på tester skærevæskernes resistens på en smartere måde. Det gør udviklingsarbejdet mere træfsikkert og kundetilpasset.

Læs mere

Affald – ingrediens i fremtidens smøremiddel

Affald kan være nøglen til smartere produktion og lavere miljøbelastning. Med visse typer affald kan man nemlig finde nye veje i fremstillingen af smøremiddel – nye veje, som både kan spare penge og skåne miljøet.

Læs mere

Om bloggen

Smart smøring er en virksomhedsblog fra FUCHS Lubricants. Bloggen giver tips og gode råd om smøring, der betaler sig. Hermed mener vi smøring, der forenkler, effektiviserer og giver omkostningsbesparelser. Bloggens skribenter er specialister med stor viden og erfaring med alle smøringens udfordringer.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30