Siirry sisältöön

Miten olisi terveystarkastus?

Useimmat voiteluun liittyvät konerikot johtuvat likaantuneesta öljystä ja huonosta suodatuksesta, ja on erikoista, että vain harvat seuraavat järjestelmissä kiertävän öljyn kuntoa. Suurin osa konerikoista voitaisiin nimittäin välttää säännöllisten öljyanalyysien avulla.

Säännölliset terveystarkastukset ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ja aivan sama koskee työjuhtiamme eli koneita ja moottoreita. Öljyn ja järjestelmän kuntoa seurataan yhä useammin öljyanalyysien avulla, mutta edelleen on valtava joukko käyttäjiä, jotka hyötyisivät suuresti järjestelmiensä öljyn analysoinnista.

MITÄ HYÖTYÄ ÖLJYANALYYSEISTÄ ON?
Öljyn kunnon seuraaminen voi olla erittäin kannattavaa muun muassa siksi, että käyttövarmuus paranee, kun huollot ja öljynvaihtovälit voidaan optimoida. Kyse voi olla isoista rahoista.

Öljyanalyysit voivat tuottaa arvokasta tietoa koneiden ja moottorien kunnosta. Ne eivät siis kerro vain öljyn kunnosta ja suodatuksen toimivuudesta vaan myös koneen mahdollisesta kulumisesta, kulumisen tyypistä ja siitä, missä kohdassa kulumista ilmenee. Öljyanalyysit voivat jopa varoittaa etukäteen, jos öljyn epäpuhtaudet uhkaavat aiheuttaa jatkossa ongelmia (esimerkiksi kulumista, korroosiota ja venttiilien toimintahäiriöitä). Ne yksinkertaisesti parantavat voitelujärjestelmän luotettavuutta ja ennakoitavuutta.

JATKUVUUDEN TÄRKEYS
Ilman historiatietoja on vaikeaa tai suorastaan mahdotonta tietää, mikä on muuttunut suhteessa aiempaan tilanteeseen, jolloin kaikki vielä toimi niin kuin pitää. Tällöin kyse on pelkästä hapuilusta. Jos öljyanalyysi on tärkeä työkalu, sen hyödyntämisessä kaiken A ja O on jatkuvuus (myös meille, jotka työskentelemme öljyn parissa ja autamme ongelmatilanteissa).

Ymmärrän, että öljyanalyysit voivat tuntua kalliilta, mutta samalla tiedän, että mahdolliset ongelmat vasta kalliiksi tulevatkin. Jos haluat tietää ”vain”, missä kunnossa öljy on, neuvonkin, että analyysi kannattaa tehdä vähintään kerran ja mielellään kaksi kertaa vuodessa. Jos haluat tietää, missä kunnossa kone on, analyysi on hyvä tehdä vähintään kaksi kertaa ja mielellään neljä kertaa vuodessa. Monet suhtautuvat tähän välinpitämättömäksi, vaikka kyse on valtavan kalliista koneista.

PIENET JÄRJESTELMÄT
Jos koneesi ovat sen verran pieniä, että säännölliset öljyanalyysit eivät tunnu taloudellisesti järkeviltä, huolehdi vähintään siitä, että itse tarkistat öljyn kunnon säännöllisesti silmämääräisesti ja haistelemalla. Tarkista myös kaikki suodattimet. Jos sinulla on suuria järjestelmiä, joissa on paljon pieniä komponentteja, kuten yksittäisiä vaihteistoja, voit rajata analyysien määrää valitsemalla analysoitavan yksikön niin, että saat käsityksen koko järjestelmän kaikkien yksikköjen sopivasta öljynvaihtovälistä.

NÄYTTEENOTOSSA HUOMIOITAVAT SEIKAT
Jatkuva näytteenotto on tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on suorittaa itse näytteenotto yhdenmukaisesti. Onko öljymäärä normaali? Onko öljy kiertänyt kunnolla? Onko lämpötila normaali? Jos näyte otetaan eri kohdista tai eri ajankohtina, tuloksetkin ovat erilaisia. Koska säännöllisten öljyanalyysien hyötynä on nimenomaan vertailtavuus ajan mittaan, näytteenotossa on noudatettava aina täsmälleen samaa rutiinia. On myös tiedostettava, että näyte saastuu erittäin helposti näytteenoton yhteydessä.

  • Ota öljynäyte aina samasta kohdasta ja samalla tavalla. Öljynäytteen on edustettava koko järjestelmää, joten se kannattaa ottaa pääjohdon painepuolelta.
  • Öljyn on oltava normaalissa käyttölämpötilassa (jos mahdollista).
  • Järjestelmän öljymäärän on oltava normaali.
  • Näytteenottokohdan on oltava puhdas. Itse laskuhanan voit puhdistaa päästämällä ensin ulos pienen määrän öljyä.
  • Jos sinun on käytettävä imupumppua: Ime näyte öljyn keskeltä, älä koskaan pohjasta.
  • Täytä ensin näytepullo öljyllä ja tyhjennä se. Täytä sitten näytepullo uudelleen ja sulje se, jotta se voidaan lähettää analysoitavaksi.

HALUATKO LISÄTIETOJA ÖLJYANALYYSEISTÄ?
Ota yhteyttä, jos haluat tietää tarkemmin öljyanalyysien hyödyistä ja siitä, mistä koneista näytteitä kannattaa ottaa – tai jos tarvitset apua öljyanalyysien toteuttamiseen.

Lisätietoja öljyanalyyseistä.

Tämäkin saattaa kiinnostaa sinua

Tämäkin saattaa kiinnostaa sinua

Pienistä puroista muodostuu suuri joki, sanotaan. Tämä pitää paikkansa myös huoltokustannusten osalta. Monia pieniä parannuksia yhdistämällä voiteluhuollossa voidaan nimittäin saavuttaa merkittäviä säästöjä. Fiksuja toimenpiteitä voidaan listata paljonkin, mutta niiden määrä ei ole itseisarvo. Tiivistän toimet neljäksi nyrkkisäännöksi, jotka voivat helpottaa hommaa huomattavasti.

Lue blogiteksti

»Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen«

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla näitä vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena.

Lue blogiteksti

Tietoa blogista

”Fiksua voitelua” on FUCHSin yritysblogi. Blogissa annetaan vinkkejä ja hyviä neuvoja voitelusta, joka maksaa itsensä takaisin. Tällä tarkoitamme voitelua, joka helpottaa ja tehostaa käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä. Blogin kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joilla on runsaasti tietoa ja kokemusta kaikista voiteluun liittyvistä vaatimuksista.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660