Siirry sisältöön

Tiesitkö, että... Tietoa hydraulinesteistä

Jäähdytys, paine ja lämpötila, mutta myös lika, energiankulutus ja viskositeetti. Hydraulinesteiden valinnassa on huomioitava monta asiaa. Annamme seuraavassa vinkkejä tehokkaaseen ja taloudelliseen voiteluun sekä hydrauliikan parantamiseen ja tehostamiseen.

Tiesitkö, että…

…OIKEA HYDRAULIÖLJY VÄHENTÄÄ ENERGIAHÄVIÖTÄ
Valitse siksi öljy, jonka ominaisuudet ovat oikeat – erityisesti viskositeetin osalta. Viskositeetiltaan alhaisempi öljy kiertää helpommin hydraulijärjestelmässä, ja lisäksi se vähentää energiahäviötä ja säästää siten rahaa. Usein valitaan vanhasta tottumuksesta korkeaviskoosinen öljy, mutta asiaa kannattaa siis ajatella, sillä muutos voi parantaa voitelua ja alentaa kustannuksia.

…HYDRAULISÄILIÖSSÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ TARVITA LÄMMITINTÄ
Moni kone seisoo ulkona ympäri vuoden. Silloin kannattaa valita hydrauliöljy, joka selviää pakkasesta eikä edellytä hydraulisäiliössä olevaa lämmitintä. Lämmitin vie energiaa on usein väärin mitoitettu, mikä lyhentää öljyn käyttöikää. Oikeaa tuotetta käytettäessä järjestelmä käynnistyy myös kylmällä säällä. Lisäksi oikean tyyppinen öljy toimii pidempään ja vähentää energiankulutusta.

…VISKOSITEETTI ON RATKAISEVA TEKIJÄ KYLMÄKÄYNNISTYKSESSÄ
Korkeaviskoosiset hydrauliöljyt aiheuttavat ongelmia, kun järjestelmä käynnistetään kylmänä. Kankeasti liikkuva öljy voi vaurioittaa hydraulipumppua ja aiheuttaa pahimmillaan konerikon. Ratkaisuna ovat matalampiviskoosiset tuotteet. Ne helpottavat käynnistystä myös talvella, voitelevat paremmin ja säilyttävät suorituskykynsä ajan mittaan.

…ESTERIPOHJAISET ÖLJYT OVAT HYVIÄ PUHDISTAJIA
Lika lisää hydraulijärjestelmän toimintahäiriöiden riskiä. Voit pienentää riskiä käyttämällä esteripohjaisia öljyjä. Monilla näistä tuotteista on puhdistava vaikutus, ja ne myös ehkäisevät lakkapinnan muodostumista. Lisäetuna on, että monien esteripohjaisten öljyjen käyttöikä on pidempi ja voitelukyky parempi kuin perinteisten mineraaliöljyjen.

...PUHTAUS PIENENTÄÄ TOIMINTAHÄIRIÖIDEN RISKIÄ
Tämä pätee erityisesti hydraulijärjestelmiin, joiden kiertonopeus on suuri. Niissä pienikin järjestelmän läpi kulkeutuva likamäärä voi aiheuttaa häiriöitä tai vaurioita. Varmista siksi puhtaus käyttämällä oikean tyyppistä suodatinta. Lian pääsy järjestelmään on tärkeää estää alun perinkin toimimalla huolellisesti täytössä ja muussa käsittelyssä.

…PIENIKIN VESIMÄÄRÄ VOI AIHEUTTAA ONGELMIA
Siksi vettä ei saa päästä hydrauliöljyn sekaan. Tämä tarkoittaa, että vesipitoisuuden on oltava mineraaliöljyssä alle 200 ppm. Varmista, että järjestelmään on asennettu kuivapatruunalla varustettu hengityssuodatin. Se estää veden tiivistymisen ja poistaa lisäksi hiukkaset, jotka voivat aiheuttaa öljyyn epäpuhtauksia.

…MOOTTORIÖLJY VOI PILATA HYDRAULIÖLJYN
Jos vesi voi aiheuttaa ongelmia, niin varsinainen tuholainen on moottoriöljy, sillä jo muutama tippa moottoriöljyä pilaa hydrauliöljyn ominaisuudet. Hydrauliöljy menettää vedenerottelukykynsä, jolloin vesi sitoutuu siihen ja sen suorituskyky häviää. Siksi on tärkeää käyttää eri voiteluaineille aina erillisiä täyttöastioita.

…ON TÄRKEÄÄ HUOLEHTIA RASVANPOISTOSTA
Yhtä vaarallisia ovat rasvanpoistotuotteet, jotka voivat niin ikään tuhota hydrauliöljyn. Rasvanpoistoaineiden kanssa kosketuksissa olleet koneen osat onkin huuhdeltava huolellisesti. Älä myöskään pese painepesurilla järjestelmän herkkiä osia, joista rasva on hiljattain poistettu. Tällöin vesi ja rasvanpoistoaine voivat päästä sisään aukoista ja rei’istä ja pilata öljyn.

…LÄMPÖTILAN NOUSU VAIKUTTAA KÄYTTÖIKÄÄN
Oikein huollettuna – ja käyttölämpötilan ollessa enintään 40 astetta – mineraaliöljyn käyttöikä on noin 20 vuotta. Käyttöikä puolittuu aina lämpötilan noustessa 10 asteella.  Lämpötila kannattaa siis pitää mahdollisimman alhaisena. Tämä on helpointa säätämällä jäähdytys sopivaksi termostaatilla, mutta huolehdi myös ilma- tai vesijäähdyttimen puhdistuksesta ja asianmukaisesta toiminnasta.

…BIOHAJOAVIEN TUOTTEIDEN SUORITUSKYKY ON MUITA PAREMPI
Ennen kaikkea näiden tuotteiden roiskeet tai vuodot kuormittavat ympäristöä vähemmän. Etuna on myös, että monien biohajoavien tuotteiden tekninen suorituskyky on parempi ja käyttöikä pidempi kuin tavallisten mineraaliöljyjen.

…ELINTARVIKKEIDEN YTHEYDESSÄ ON KÄYTETTÄVÄ H1-ÖLJYJÄ
Elintarvikkeita käsittelevissä yrityksissä epäpuhtauteen on suhtauduttava erityisen vakavasti. Niitä varten on olemassa hydrauliöljyjä, jotka on hyväksytty käytettäviksi satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, kuitenkin enintään 10 ppm:n pitoisuus elintarvikkeessa on sallittu. Nämä tuotteet täyttävät kansainvälisen NSF H1 -standardin vaatimukset, ja niitä kutsutaan ytimekkäästi ”H1-öljyiksi”

…DIESELVAIKUTUS PILAA HYDRAULIÖLJYN
Järjestelmän alhainen paine voi aiheuttaa niin kutsutun dieselvaikutuksen ja pilata öljyn. Alhaisessa paineessa öljyyn voi muodostua kaasukuplia. Dieselvaikutus tarkoittaa, että kuplat syttyvät ja seurauksena on mikropalaminen, jossa muodostuu typpioksideja. Ennen pitkää tästä seuraa öljyn tummeneminen, ja se alkaa haista kitkerältä ja menettää suorituskykyään. Paine voi jäädä alhaiseksi, jos öljy on liian paksua, jos hydraulipumpun imujohto on huonosti mitoitettu tai jos pumppu sijaitsee liian korkealla suhteessa hydraulisäiliöön.

…SUURIA PAINEEN ALENEMIA ON SYYTÄ VÄLTTÄÄ
Hydraulijärjestelmän paineen alenema aiheuttaa lämpövaikutuksen, joka lyhentää öljyn käyttöikää. Paine voi alentua, jos ylivirtausventtiili jää auki eikä pumppu toimi tarkoitetulla tavalla. Ongelma voidaan välttää asettamalla venttiiliin paineensäätö. Sen ansiosta venttiili ei jää auki ja aiheuta lämpötilan nousua.

Voitelijat ovat asiantuntijoita, joilla on suuri potentiaali

Voitelijat ovat alansa asiantuntijoita, mutta heidän potentiaaliaan ei aina huomata. Mielestäni voitelijat ovat kuitenkin kaiken ennakoivan huollon avainhenkilöitä. Oikeanlaisella tuella heidän työnsä voi näkyä entistä paremmin, ja samalla tekniset ongelmat ja konerikot voivat vähentyä.

Lue blogiteksti

Tulevaisuus on pian totta ajoneuvoalalla

Mediassa julkaistaan tiuhaan tietoja autonvalmistajien uusista sähkö- ja hybridikonsepteista. Samaan aikaan kerrotaan, että monet suurkaupungit haluavat pian kieltää dieselautoilun kaduillaan. Ala on muuttumassa, ja tekniikka, voitelukonseptit ja jopa ajatus liikkumisesta haastetaan aktiivisesti. Voidaan sanoa, että elämme jännittäviä aikoja.

Lue blogiteksti

Tietoa blogista

”Fiksua voitelua” on FUCHSin yritysblogi. Blogissa annetaan vinkkejä ja hyviä neuvoja voitelusta, joka maksaa itsensä takaisin. Tällä tarkoitamme voitelua, joka helpottaa ja tehostaa käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä. Blogin kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joilla on runsaasti tietoa ja kokemusta kaikista voiteluun liittyvistä vaatimuksista.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660