Siirry sisältöön

Voitelijat ovat asiantuntijoita, joilla on suuri potentiaali

Voitelijat ovat alansa asiantuntijoita, mutta heidän potentiaaliaan ei aina huomata. Mielestäni voitelijat ovat kuitenkin kaiken ennakoivan huollon avainhenkilöitä. Oikeanlaisella tuella heidän työnsä voi näkyä entistä paremmin, ja samalla tekniset ongelmat ja konerikot voivat vähentyä.

Olen työskennellyt pitkään teollisuuden huoltoasioiden parissa ja vierailen vuosittain lukuisissa eri alojen yrityksissä. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten yritykset suhtautuvat voitelijoihinsa eli työntekijöihin, jotka käytännössä huolehtivat voitelurutiineista.  Heidän työnsä on avainasemassa, sillä ilman sitä tekniikka ei toimi eikä tuotanto rullaa.

SATSAA VOITELIJOIHIN
Toisinaan tuntuu, että yritykset eivät ymmärrä, millainen potentiaali tällä porukalla on.  Potentiaali liittyy ennakoivaan huoltoon, joka näkemykseni mukaan nousee tai kaatuu kahden perusasian mukana: puhtauden ja voitelun. Jos nämä eivät ole kunnossa, ennakoiva huolto voi tuskin onnistua muutenkaan. Ei ole mitään mieltä tehdä lämpökuvauksia, tärinämittauksia ja muita tarkastuksia, jos voitelu hoidetaan huonosti. Haluankin muutamalla vinkillä kannustaa yrityksiä satsaamaan voitelijoihinsa. Se kannattaa! Erityisesti tämä satsaus näkyy teknisten ongelmien ja konerikkojen vähenemisenä.

TARJOA TIETOA
Ensimmäinen vinkkini: varmista, että voitelijoilla on kaikki tarvittava tieto. Joskus työ tehdään rutiininomaisesti – työskentelytavat on kenties peritty edeltäjiltä eikä kukaan ole koskaan kysynyt, eikö jotakin voitaisi tehdä paremmin tai toisin. On tärkeää, että kaikki asianosaiset tietävät, miten ja miksi voitelu suoritetaan. Siksi on myös tärkeää, että nämä tiedot on dokumentoitu yrityksessä ja että tietoja ylläpidetään ja päivitetään muutosten mukaan.

Tee osaamisen kehittämisestä säännöllistä niin, että tiedot ja taidot päivitetään tasaisin väliajoin. Lähetä voitelijat asiantuntijayrityksen kurssille tai pyydä voiteluainetoimittajalta räätälöityjä koulutuksia. Hyvä vaihtoehto voi olla myös yhteistyö jonkin suuren yrityksen kanssa. Esimerkiksi SKF tarjoaa laakerivoiteluun liittyviä koulutuskursseja.

HUOLEHDI, ETTÄ VOITELIJAT HUOMATAAN
Huomioi voitelijat myös arjen keskellä. Kuuntele heitä, ota heidät mukaan prosesseihin ja anna heidän vaikuttaa asioihin. Määrittele voitelijoille esimerkiksi itseoikeutettu paikka huolto-organisaatiossa, jolloin he osallistuvat huoltoa ja teknisiä asioita koskeviin kokouksiin ja pääsevät tuomaan näkemyksensä esiin. Monissa organisaatioissa suurin osa tiedosta valuu ylhäältä alaspäin. Tässä kohden on mahdollisuus lisätä virtaa alhaalta ylöspäin – ja vielä kysymyksessä, joka vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Samalla osoitat, että voitelu on tärkeä toiminto.

ASIANMUKAINEN KORVAUS – JA TYÖN SISÄLTÖ!
Kolmas vinkkini koskee palkkausta. Eräässä yrityksessä, jonka kanssa olen tehnyt töitä, huomasin, että koneita korjaavat mekaanikot ansaitsivat paremmin kuin voitelijat. Kannatti siis mieluummin korjata rikkinäisiä koneita kuin varmistaa, että samat koneet eivät rikkoudu alun perinkään. Näin nurinkurisesti asiat eivät saa olla. Palkka on tärkeä porkkana ja vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä yritys onnistuu rekrytoimaan. Rekrytoinnista ja työn sisällöstä puheen ollen kannattaa pohtia myös, voidaanko voitelijoiden toimenkuvaa laajentaa useammille ennakoivan huollon osa-alueille – esimerkiksi tärinämittauksiin ja erilaisiin analyyseihin. Tämä lisää työn arvostusta monien silmissä, ja lopputulos voi olla myönteinen sekä työntekijöiden että yrityksen kannalta.

TARKOITATKO TRIBOLOGEJA?
Lopuksi haluan nostaa esiin myönteisen esimerkin eräältä sahalta, jonka kanssa työskentelen. Kyseisellä työpaikalla voitelun arvostusta on parannettu ja voitelijat on nostettu mukaan huolto-organisaatioon. Näin huoltoasioihin paneudutaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Palaute löytää perille entistä paremmin, ja osaamisen kehityksellä on itseoikeutettu paikkansa asialistalla. Voitelijat ovat saaneet lisäksi uuden nimen. Heitä kutsutaan nyt tribologeiksi. Jos joku sattuu vielä kutsumaan heitä voitelijoiksi, korjaus tulee välittömästi: ”tarkoitat varmaan tribologejamme?” Tästä toimintatavasta pidän. Älä siis epäröi vaan satsaa voitelijoihisi – tai anteeksi, tribologeihin!


Tämäkin saattaa kiinnostaa sinua

Neljä nyrkkisääntöä voitelusta – pikakaista kustannussäästöihin!

Pienistä puroista muodostuu suuri joki, sanotaan. Tämä pitää paikkansa myös huoltokustannusten osalta. Monia pieniä parannuksia yhdistämällä voiteluhuollossa voidaan nimittäin saavuttaa merkittäviä säästöjä. Fiksuja toimenpiteitä voidaan listata paljonkin, mutta niiden määrä ei ole itseisarvo. Tiivistän toimet neljäksi nyrkkisäännöksi, jotka voivat helpottaa hommaa huomattavasti.

Lue blogiteksti

Kymmenen neuvoa, joiden noudattaminen kannattaa

Säilytä ja käytä voiteluaineita oikein. Näin sinulla on paljon voitettavaa. Konkreettisten neuvojemme avulla pääset jo pitkälle. Nämä kymmenen neuvoa voivat osoittautua arvokkaiksi, sillä niiden avulla voiteluaineiden käsittelystä tulee sujuvampaa, turvallisempaa ja fiksumpaa.

Lue blogiteksti

Tietoa blogista

”Fiksua voitelua” on FUCHSin yritysblogi. Blogissa annetaan vinkkejä ja hyviä neuvoja voitelusta, joka maksaa itsensä takaisin. Tällä tarkoitamme voitelua, joka helpottaa ja tehostaa käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä. Blogin kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joilla on runsaasti tietoa ja kokemusta kaikista voiteluun liittyvistä vaatimuksista.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660