Siirry sisältöön

Ympäristöä säästäviä voiteluaineita, joiden suorituskyky on huippuluokkaa

Nykyään on saatavana monia ympäristöä säästäviä voiteluaineita, jotka toimivat erittäin tehokkaasti. Metsäalalla nämä tuotteet ovat usein jo itsestäänselvyys. Nyt maanrakennusalalla ollaan menossa samaan suuntaan. Vaatimusten täyttämiseksi ja uusien urakoiden saamiseksi hydraulijärjestelmässä on käytettävä oikeaa nestettä.

Monet ympäristöä säästävät voiteluaineet ovat nykyään jopa suorituskykyisempiä kuin vastaavat mineraaliöljyt, mikä koskee muun muassa käyttöikää sekä ilman- ja vedenerotuskykyä. Tämä tiedetään metsäalalta, jolla ympäristöä säästävät hydrauliöljyt ovat yleisesti käytössä. Nyt sama muutos on edessä maanrakennusalalla, jolla kunnat ja muut suuret tilaajat ovat tiukentaneet urakoitsijoille asetettavia ympäristövaatimuksia.

METSÄALA SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ
Ensimmäiset ympäristöä säästävät voiteluaineet tulivat markkinoille 1990-luvun alussa.  Ne olivat rypsiöljyjä, ja tuotteet saivat ensimmäisenä jalansijaa juuri metsäalalta. Tämä johtui alan tiukoista ympäristövaatimuksista ja muun muassa siitä, että öljyroiskeet olivat tavallisia herkillä luontoalueilla. Alalla päätettiin yhdistää voimat ja etsiä vaihtoehtoja mineraaliöljyille. 

SITKEITÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ 
On tyypillistä, että ensimmäiset rypsiöljypohjaiset hydrauliöljyt eivät toimineet aivan toivotulla tavalla. Syynä olivat huonot ominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa, hapettuminen sekä koneiden koville joutuneet tiivisteet. Tuotteiden suorituskyky parani, kun kehitystyö jatkui ja perusöljyinä alettiin käyttää synteettisiä ja tyydyttyneitä estereitä. ”Lastentautien” muisto elää kuitenkin edelleen ja vaikuttaa joillakin aloilla siihen, miten ympäristöä säästäviin voiteluaineisiin suhtaudutaan. 

KESTÄVÄT YMPÄRISTÖKRITEERIT
Johtavana voiteluainetoimittajana olemme vuosien mittaan tehneet yhteistyötä monien toimijoiden kanssa ja suorittaneet ympäristötutkimuksia, tuotteiden elinkaarianalyysejä ja paljon muuta. Nämä vaiheet ovat olleet tärkeitä matkalla kohti ympäristöä säästävää tuotevalikoimaa. Jo varhaisessa vaiheessa määriteltiin myös kestävyyttä koskevat kriteerit, jotka ovat pääosin voimassa edelleen: voiteluaineiden on esimerkiksi oltava biohajoavia, sisällettävä uusiutuvia raaka-aineita, säästettävä energiaa tai parannettava työympäristöä. 

HUIPPUTEHOKKAITA VOITELUAINEITA
Ympäristöä säästävät hydrauliikkaöljyt ovat toimineet kehityksen vetureina. Tuotteet ovat nykyään itsestään selvä valinta metsäalalla, jolla tilaajat asettavat urakoitsijoilleen tiukat ympäristövaatimukset. Nykyiset korkealaatuiset tuotteet ovat lisäksi erittäin suorituskykyisiä ja usein parempia kuin vastaavat mineraaliöljyt. Hyödyistä on jo mainittu pidempi käyttöikä sekä parempi ilman- ja vedenerotuskyky. Näiden hydrauliöljyjen etuna on lisäksi laajempi käyttölämpötila-alue. Myös niiden leikkaantumiskestävyys on parempi, minkä ansiosta öljy säilyttää viskositeettinsa koko käyttöiän ajan.

HAASTE MAANRAKENNUSALALLE 

Ympäristövaatimuksia on tiukennettu myös maanrakennusalalla. Isot kunnat ja rakennus- ja maanrakennusyritykset tekevät omaa ympäristötyötään ja odottavat, että niiden urakoitsijat kantavat ympäristövastuunsa esimerkiksi käyttämällä oikeaa nestettä hydrauliikkajärjestelmissään. Näin vaatimuksista tulee ohjausväline, joka vaikuttaa koneiden omistajien mahdollisuuksiin saada uusia urakoita.

Nykyään melko harvat maanrakennusyritykset käyttävät ympäristöä säästäviä voiteluaineita. Tämä voi johtua tuotteita koskevista väärinkäsityksistä, jotka ovat vallalla edelleen: saatetaan esimerkiksi ajatella, että tuotteet sotkivat paikkoja ja vaurioittavat tiivisteitä, että niiden käyttöikä on lyhyt ja että ne eivät kestä pakkasta. Olemme tehneet aiheesta tutkimuksia ja voimme osoittaa kohta kohdalta, että ympäristöä säästävät hydrauliöljyt ovat yhtä hyviä – tai parempia – kuin perinteiset tuotteet.

HYVÄ VALINTA LIIKETOIMINNAN JA YMPÄRISTÖN KANNALTA!
Myöskään sekoitettavuuteen liittyvät ongelmat työkalunvaihtojen yhteydessä eivät ole ympäristöä säästävien voiteluaineiden osalta sen suurempia kuin mineraaliöljyjä käytettäessä. Hyvä muistisääntö on tässä asiassa se, että koneissa, joissa käytetään yhteisiä työkaluja, on käytettävä aina samaa öljyä. Kuten sanottu, markkinoilla on todellakin erittäin hyviä ympäristöä säästäviä tuotteita. 

Siksi kehotankin lopuksi lisäämään ympäristölähtöistä ajattelua myös maanrakennusalalla. Kun otetaan huomioon voimassa olevat vaatimukset, se on erittäin hyvä idea niin liiketoiminnan kuin ympäristönkin kannalta.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteys meihin.

Tietoa blogista

”Fiksua voitelua” on FUCHSin yritysblogi. Blogissa annetaan vinkkejä ja hyviä neuvoja voitelusta, joka maksaa itsensä takaisin. Tällä tarkoitamme voitelua, joka helpottaa ja tehostaa käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä. Blogin kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joilla on runsaasti tietoa ja kokemusta kaikista voiteluun liittyvistä vaatimuksista.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660