Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δήλωση προστασίας δεδομένων

 

Καλωσήλθατε στη FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ!


Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία μας, τα προϊόντα μας και την ιστοσελίδα μας. Η προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας είναι ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε όταν συναλλάσσεστε με την εταιρεία μας και όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν.

Επειδή, λόγω μεταβολών στο νομοθετικό πλαίσιο και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας μας, η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον, παρακαλείσθε να την συμβουλεύεστε τακτικά. Μπορείτε να διαβάσετε, αποθηκεύσετε ή εκτυπώσετε την παρούσα δήλωση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας την επιλογή «Δήλωση προστασίας δεδομένων».

 

 • 1 Υπεύθυνος επεξεργασίας και πεδίο εφαρμογής

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (αναφερόμενος εφεξής ως «ΓΚΠΔ») και των εθνικών νομοθετικών διατάξεων για την προστασία δεδομένων, καθώς και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία δεδομένων, είναι η εταιρεία:

 

FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτ. Β

11527 Αθήνα

Tηλ: 210 6712646

Φαξ: 210 6745535

Email: fuchs.info.gr@fuchs.com

Ιστοσελίδα: https://www.fuchs.com/gr/el/

 

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων καλύπτει τις σελίδες που αναρτώνται στο διαδίκτυο από την FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στον δικτυακό τόπο www.fuchs.com/gr/el/ καθώς και τις υπο-σελίδες αυτού (αναφερόμενες εφεξής ως «η ιστοσελίδα μας»).

 

 • 2 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

 

Ο εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για τον υπεύθυνο επεξεργασίας είναι:

ΓΛΑΒΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 12

10680 ΑΘΗΝΑ

 

 • 3 Αρχές της επεξεργασίας δεδομένων

 

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως, παραδείγματος χάριν, το όνομα, η ηλικία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ address) ή τα δεδομένα χρήσης. Πληροφορίες που δεν επιτρέπουν (ή επιτρέπουν μόνο κατόπιν δυσανάλογης προσπάθειας) την σύνδεση των δεδομένων με το πρόσωπό σας - π.χ. μέσω ανωνυμοποίησης των πληροφοριών - δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. συλλογή, πρόσβαση, χρήση, αποθήκευση ή προώθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) πρέπει πάντοτε να στηρίζεται σε κάποια νομική βάση ή να έχει χορηγηθεί η συγκατάθεσή σας προς τούτο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται μετά την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, εφόσον δεν υφίσταται από το νόμο υποχρέωση τήρησης αρχείου.

 

Στη συνέχεια θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, τη νομική βάση της επεξεργασίας και την χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων, για τις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

 • 4 Διαδικασίες  επεξεργασίας  δεδομένων

 

 1. Χρήση της ιστοσελίδας

 

 

α. Είδος και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

 

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε τα δεδομένα που αποστέλλει αυτόματα ο περιηγητής σας (browser) στον διακομιστή μας (server). Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file).

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε τα ακόλουθα δεδομένα που απαιτούνται για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να μπορούμε να προβάλουμε την ιστοσελίδα μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλειά της, τα οποία αναλύονται για στατιστικούς μόνο σκοπούς:

 • Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής από την οποία επισκέπτεστε την ιστοσελίδα
 • Ημερομηνία και ώρα εισόδου
 • Όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου που χρησιμοποιήθηκε
 • Ιστοσελίδα από την οποία μεταφερθήκατε (διεύθυνση URL παραπομπής)
 • Υπο-σελίδες μας που επισκεφτήκατε
 • Περιηγητή που χρησιμοποιήθηκε και, όπου χρειάζεται, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το όνομα του παρόχου σας
 • Κατάσταση πρόσβασης (κωδικός κατάστασης http)

 

 

β. Νομική βάση

 

Η νομική βάση για την προαναφερθείσα επεξεργασία δεδομένων προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση στ΄ ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων που προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητη για τη χρήση μιας ιστοσελίδας και, συνεπώς, αναγκαία για τους νόμιμους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία μας.

 

γ. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας τηρούνται για 14 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Η λήψη των δεδομένων και η αποθήκευσή τους σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των ιστοσελίδων και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας των υπηρεσιών τους. Διατήρηση δεδομένων για μεγαλύτερο χρόνο εφαρμόζεται εφόσον προβλέπεται από το νόμο.

 

2. Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Στην ιστοσελίδα μας σας παρέχονται οι ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας:

Γενική επικοινωνία: fuchs.info.gr@fuchs.com

Εξυπηρέτηση πελατών: customer.service.gr@fuchs.com

 

α. Είδος και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να αποστέλλει ερωτήματα ή μηνύματα σε αυτές τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η κεντρική μας υπηρεσία επικοινωνίας και το εξειδικευμένο τμήμα -  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - επεξεργάζονται τα ερωτήματα/μηνύματα βάσει του ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστείλατε. Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήσατε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, καθώς και κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στο περιεχόμενο του ερωτήματος/μηνύματός σας.

β. Νομική βάση

 

Η συλλογή δεδομένων επιτρέπεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, περίπτωση στ΄ ΓΚΠΔ, διότι υφίσταται ταυτόχρονα συμφέρον τόσο από εσάς όσο και από την εταιρεία μας για επαφή και επικοινωνία, καθώς και δικαιολογημένο ενδιαφέρον από την εταιρεία μας για επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα/μήνυμά σας.

 

γ. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Η χρονική διάρκεια διατήρησης των παραπάνω δεδομένων εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο επικοινωνήσατε μαζί μας. Τα δεδομένα σας θα διαγράφονται τακτικά μόλις ο λόγος που προκάλεσε την επικοινωνία εκλείψει και η διατήρηση δεν είναι πλέον αναγκαία (π.χ. μόλις το ερώτημα/μήνυμά σας διευθετηθεί/απαντηθεί).

 

3. Συναλλαγές με την εταιρεία μας

 

α. Είδος και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

Όταν συναλλάσσεστε με την εταιρεία μας, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν τα βασικά σας δεδομένα (όπως όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας), τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail), καθώς και άλλα δεδομένα που λαμβάνουμε λόγω της συνεργασίας μας (όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ΑΦΜ). Τα προσωπικά δεδομένα σας προέρχονται απευθείας από εσάς κατά την εκτέλεση των όρων της συνεργασίας μας.

 

β. Νομική βάση

 

Πρωταρχικός σκοπός της επεξεργασίας είναι η έναρξη, εκτέλεση και λήξη της συμβατικής μας σχέσης, με νομική βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση β΄ ΓΚΠΔ. Επιπλέον, η συγκατάθεσή σας μπορεί να αποτελέσει νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, παράγραφος 1, περίπτωση α΄, και 7 ΓΚΠΔ. 

 

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση γ΄ ΓΚΠΔ.

 

Όπου είναι απαραίτητο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας, όπως για τους σκοπούς διαχείρισης και εσωτερικής επικοινωνίας εντός του ομίλου FUCHS, καθώς και για οργανωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση στ΄ ΓΚΠΔ.

γ. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από τη στιγμή που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς. Μετά την λήξη της συνεργασίας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να τα τηρούμε. Αυτό εξαρτάται από τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείου που τίθενται, μεταξύ άλλων, από την εμπορική και φορολογική νομοθεσία. Ο χρόνος αυτός ορίζεται έως δέκα έτη. Επιπλέον, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο χρόνο μπορούν να προβληθούν νομικές αξιώσεις κατά της εταιρείας μας (χρόνος παραγραφής μεταξύ πέντε και είκοσι ετών).

 

 • 5 Αποστολή δεδομένων σε τρίτους
   

Τα δεδομένα σας αποστέλλονται σε τρίτους μόνο εφόσον:

 • Μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση α΄ ΓΚΠΔ.
 • Υπάρχει νόμιμη υποχρέωση προς τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση γ΄ ΓΚΠΔ.
 • Η αποστολή επιτρέπεται από το νόμο και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση β΄ ΓΚΠΔ.
 • Η αποστολή των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση εννόμου συμφέροντος της εταιρείας μας και δεν διαφαίνεται να υπερισχύει δικαίωμά σας για μη αποστολή των δεδομένων σας σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση στ΄ ΓΚΠΔ. 
 • Η αποστολή των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την υποστήριξη, άσκηση ή αξίωση εννόμου δικαιώματος και δεν διαφαίνεται να υπερισχύει δικαίωμά σας για μη αποστολή των δεδομένων σας σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση στ΄ ΓΚΠΔ. 

 

 • 6 Χρήση cookies

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

 

 • Πρόσθετα
 1. Facebook και LinkedIn

 

 

H ιστοσελίδα μας περιέχει πρόσθετα για τα κοινωνικά δίκτυα «Facebook» (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ) και «LinkedIn» (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ). Ενδέχεται να συλλέγονται δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μέσω αυτών των προσθέτων και να συνδέονται με την εκάστοτε υπηρεσία.

 

Η ίδια η FUCHS  ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δεν συλλέγει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα μέσω των προσθέτων κοινωνικών δικτύων ή τη χρήση αυτών. Προκειμένου να εμποδίσουμε τη αποστολή δεδομένων στον πάροχο της υπηρεσίας στις ΗΠΑ χωρίς γνώση του χρήστη, εφαρμόζουμε τη λεγόμενη λύση Shariff στην ιστοσελίδα μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα να συνδέονται μόνο ως εικονίδια. Τα εικονίδια περιέχουν σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του εκάστοτε παρόχου του πρόσθετου. Θα μεταφερθείτε στην υπηρεσία του παρόχου μόνο εάν πατήσετε σε ένα από τα εικονίδια. Αυτή η λύση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποστέλλονται αυτόματα στους παρόχους των σχετικών πρόσθετων κοινωνικών δικτύων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Εάν πατήσετε σε ένα από τα εικονίδια πρόσθετων κοινωνικών δικτύων, οι πάροχοι θα μπορούν να συλλέγουν και να αποθηκεύουν δεδομένα. Εάν δεν πατήσετε κανένα από τα εικονίδια, δεν θα υπάρξει μετάδοση δεδομένων σας προς τον πάροχο του σχετικού πρόσθετου κοινωνικού δικτύου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση Shariff στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://github.com/heiseonline/shariff    

 

Μόλις πατήσετε ένα πρόσθετο κοινωνικού δικτύου, ο σχετικός πάροχος θα λάβει την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε την σχετική σελίδα από την ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό χρήστη στην εν λόγω υπηρεσία ούτε να έχετε συνδεθεί για να γίνει αυτό. Σε περίπτωση, όμως, που έχετε λογαριασμό χρήστη στην εν λόγω υπηρεσία και είχατε ήδη συνδεθεί όταν επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που συλλέγει το πρόσθετο κοινωνικού δικτύου θα συνδεθούν αυτόματα με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε να συνδεθούν τα δεδομένα με το προφίλ σας στην υπηρεσία, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας πριν πατήσετε το πρόσθετο κοινωνικού δικτύου.

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η FUCHS  ΕΛΛΑΣ ABEE δεν επηρεάζει το εάν και σε ποια έκταση οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεν γνωρίζουμε το εύρος, τον σκοπό ή τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων που συλλέγουν. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι τουλάχιστον η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων. Oι πάροχοι των υπηρεσιών επίσης χρησιμοποιούν cookies.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε απευθείας τις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των ιστοσελίδων των εν λόγω υπηρεσιών, προκειμένου να πληροφορηθείτε το εύρος και το σκοπό των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων κάθε υπηρεσίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης. Εκεί θα βρείτε, επίσης, πληροφορίες για τα σχετικά δικαιώματά σας ως προς την προστασία δεδομένων και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ:

 

 

 

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ:

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

Για μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ ενδέχεται να μην υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις προς το παρόν. Υπάρχουν περιορισμοί στην προστασία προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, οι υπηρεσίες προστασίας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που μεταφέρονται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμούς στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος. Ως το ενδιαφερόμενο άτομο, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να αναλάβετε νομικές ενέργειες και να προβάλετε τα δικαιώματα σας ενώπιον των αμερικανικών αρχών ενάντια σε αυτήν την χρήση ακόμα και αν δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ.

 

2. XING

 

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει εικονίδιο για το δίκτυο «XING». Όταν πατήσετε το εικονίδιο αυτό, γίνεται άμεσα σύνδεση μεταξύ του περιηγητή σας (browser) και των υπηρεσιών της εταιρείας XING AG (αναφερόμενη εφεξής ως «XING»), που παρέχει τις λειτουργίες του εικονιδίου «XING». Η XING δεν αποθηκεύει κανένα προσωπικό σας δεδομένο από την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα, η XING  δεν αποθηκεύει καμία διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address). Επίσης, δεν προβαίνει σε καμία ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη μέσω cookies σε συνδυασμό με το «κουμπί κοινοποίησης XING». Μπορείτε να διαβάσετε τις τρέχουσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων σχετικά με το «κουμπί κοινοποίησης XING», καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

και https://privacy.xing.com/en

 • Υπερσύνδεσμοι

 

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν οι λεγόμενοι υπερσύνδεσμοι για ιστοσελίδες άλλων παρόχων. Εάν ενεργοποιήσετε αυτούς τους υπερσυνδέσμους, θα μεταφερθείτε από την ιστοσελίδα μας απευθείας στην ιστοσελίδα των άλλων παρόχων. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την μεταβολή της διεύθυνσης URL, μεταξύ άλλων ενδείξεων. Η FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ή τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων των άλλων παρόχων. Είναι, συνεπώς, επόμενο ότι οι διαβεβαιώσεις που περιέχονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν έχουν εφαρμογή στις ιστοσελίδες των άλλων παρόχων. Παρακαλείσθε να πληροφορηθείτε σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτές τις οντότητες επισκεπτόμενοι απευθείας τις ιστοσελίδες τους.

 

 • Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 

Ο ΓΚΠΔ προβλέπει ότι έχετε, ως υποκείμενο των δεδομένων, τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 

 • Το άρθρο 15 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να λαμβάνετε πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά  με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από εμάς, το εάν πρόκειται να κοινολογηθούν σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σε συνδυασμό με σημαντικές πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία, όπου έχει εφαρμογή.
 • Το άρθρο 16 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να απαιτήσετε την άμεση διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που κατέχουμε.
 • Το άρθρο 17 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που κατέχουμε, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Το άρθρο 18 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να απαιτείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη ή όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα του άρθρου 18 ΓΚΠΔ εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.
 • Το άρθρο 20 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να απαιτήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το άρθρο 7, παράγραφος 3 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει. Το αποτέλεσμα της ανάκλησης είναι ότι στο μέλλον δεν θα συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων που βασίζεται στην συγκατάθεση αυτή.
 • Το άρθρο 77 ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για την εταιρεία μας είναι:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3

11523 Αθήνα

Τηλ.: 210 6475600

Φαξ: 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

 • 10 Δικαίωμα εναντίωσης

 

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας επί τη βάσει νομίμων συμφερόντων, το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση στ΄ ΓΚΠΔ προβλέπει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή σε περίπτωση απευθείας εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση της απευθείας εμπορικής προώθησης έχετε γενικό δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο υποχρεούμαστε να ικανοποιήσουμε, χωρίς να απαιτείται επίκληση ιδιαίτερης κατάστασης από μέρους σας.

 • 11 Ασφάλεια δεδομένων και αντίγραφα ασφαλείας

 

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση της προστασίας της ιδιωτικότητάς σας και της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων με τη μέγιστη εμπιστευτικότητα. Προς τον σκοπό της αποφυγής παραποίησης, απώλειας ή κακόβουλης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε, έχουμε υιοθετήσει εκτεταμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία ελέγχονται τακτικά και επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση αναγνωρισμένων μεθόδων κρυπτογράφησης (SSL ή TLS). Θα πρέπει, εντούτοις, να επισημάνουμε, ότι λόγω της δομής του διαδικτύου, η τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων και των προαναφερθέντων μέτρων ασφαλείας εξαρτάται από άλλα πρόσωπα ή οντότητες, για τα οποία δεν υπέχουμε ευθύνη. Συγκεκριμένα, μη κρυπτογραφημένα δεδομένα - π.χ. εάν αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία - ενδέχεται να διαβαστούν από τρίτα πρόσωπα. Δεν έχουμε τεχνικά δυνατότητα ελέγχου τέτοιων περιπτώσεων. Αποτελεί υποχρέωση του χρήστη να προστατεύει από κακόβουλη χρήση τα δεδομένα που του περιέρχονται, μέσω κρυπτογράφησης ή άλλων μεθόδων.    

 

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα, είμαστε στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση fuchs.info.gr@fuchs.com .

FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00