Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες σε αρμονία

Η FUCHS αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα ως βασικό στοιχείο της υγιούς εταιρικής διαχείρισης. Η Οδηγία περί βιωσιμότητας που εκδόθηκε το 2012 περιλαμβάνει τα πρότυπα για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και θεωρείται δεσμευτικό πλαίσιο βιωσιμότητας για τις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες του ομίλου. Βάσει αυτού, η FUCHS επιδιώκει τρεις κεντρικούς στόχους βιωσιμότητας, οι οποίοι ερμηνεύονται μέσω ενός ολοκληρωμένου βασικού συστήματος δεικτών απόδοσης και τεκμηριώνονται στην ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας.

Οικονομία: Στόχος μας είναι να ενισχύουμε την αξία της εταιρείας και των μετόχων αξιόπιστα και αδιάκοπα.

Οικολογία: Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προστατεύουμε τους πολύτιμους πόρους, όπως το έδαφος, το νερό και ο αέρας.

Κοινωνία: Αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στους υπαλλήλους μας και την κοινωνία.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00