Μετάβαση στο περιεχόμενο

LOCOLUB

Η επωνυμία LOCOLUB είναι συνώνυμο της αποδοτικής, ασφαλούς και οικολογικής λiπανσης φλαντζών τροχών των σιδηροδρομικών οχημάτων και της λίπανσης σημείων μεταγωγής και σιδηροτροχιών. Η αξιοπιστία και η ποιότητα αυτής της σειράς προϊόντων τεκμηριώνονται μέσω πολυάριθμων συστάσεων και αναφορών.

Max execution time: 240