Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επεξεργασία μετάλλων

Μηχανουργεία | Αφαίρεση γρεζιών | Σχεδίαση και σφράγιση | Στερεοποίηση

Η FUCHS είναι ένας από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές λιπαντικών σε όλους τους τομείς μεταλλουργίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μηχανικής κατεργασίας, διαμόρφωσης και σκλήρυνσης. Αρκετές από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις κατασκευαστικές τεχνολογίες εκτελούνται ομαλά μόνο με ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις λίπανσης. Είναι εξίσου σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι χειριστές, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα τεμάχια κατεργασίας, οι χρόνοι αποθήκευσης και οι διαδρομές μεταφοράς. Τα λιπαντικά και οι λύσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας της FUCHS συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους επεξεργασίας.

Λήψη υλικού

Max execution time: 240