Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξόρυξη και εξερεύνηση

Επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη | Διάσπαση σε άνθρακα, πολύτιμα μέταλλα, σιδηρομεταλλεύματα κτλ. | Εξόρυξη άνθρακα | Εξόρυξη μεταλλευμάτων | Εξόρυξη καλίου και αλατιού | Άλλα

Η FUCHS έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης στην παγκόσμια εξορυκτική βιομηχανία εδώ και πάνω από 85 χρόνια. Η ολοκληρωμένη σειρά λιπαντικών για επιφανειακές και υπόγειες εφαρμογές ικανοποιεί ακόμη και τις πιο ακραίες απαιτήσεις. Μέρος της αποστολής μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των προϊόντων μας για την επίτευξη τεχνικής τελειότητας.

Λήψη υλικού

Max execution time: 240