Μετάβαση στο περιεχόμενο

THERMISOL

Τα μέσα σκλήρυνσης THERMISOL παρέχουν βέλτιστη απόδοση στερεοποίησης σε όλα τα τεμάχια κατεργασίας. Διασφαλίζουν άριστη αντιδιαβρωτική προστασία, καλή συμπεριφορά αφρίσματος, χαμηλή εξάτμιση και νεφέλωση, όπως και καλή σχέση ανοχής με το δέρμα και υψηλή σταθερότητα.

Max execution time: 240