Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηχανήματα και εξοπλισμός

Μηχανήματα και εξοπλισμός

Η ομαλή λειτουργία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αυξημένη παραγωγικότητα των μηχανημάτων και συστημάτων, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των μηχανημάτων και τη μείωση του κόστους μονάδας. Όλο και αυστηρότερες απαιτήσεις τίθενται για τα σύγχρονα εργαλεία μηχανημάτων όσον αγορά την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Γι' αυτό και η επιλογή του κατάλληλου λιπαντικού αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η FUCHS ανταποκρίνεται σε αυτές τις αυστηρότερες απαιτήσεις και προσφέρει λιπαντικά που συνδυάζονται άριστα όσον αφορά τη συμβατότητα και την απόδοση και έχουν δοκιμαστεί σε πρακτικές εφαρμογές.

Λήψη υλικού

Max execution time: 240