Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βιομηχανικά λιπαντικά

Είτε χρησιμοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και μετάδοσης ενέργειας, για τη μείωση ή μετάδοση κινητήριων δυνάμεων, την παραγωγή αέρα ψύξης ή πεπιεσμένου αέρα, ή σε εφαρμογές εργαλείων μηχανημάτων ή άλλους τομείς παραγωγής, τα βιομηχανικά λιπαντικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Για την ομαλή εκτέλεση ορισμένων διαδικασιών απαιτούνται ειδικά σχεδιασμένες λύσεις λιπαντικών. Εν προκειμένω πρέπει να λαμβάνονται ειδικά υπόψη η ασφάλεια, τα μηχανήματα, οι διαδικασίες και τα συστήματα. Τα βιομηχανικά λιπαντικά της FUCHS μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, όπως και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, π.χ. σε υδραυλικά συστήματα, μονάδες μετάδοσης κίνησης και διάφορες άλλες εφαρμογές.
Επιπλέον, τα γρήγορα βιοδιασπώμενα λιπαντικά της FUCHS παρέχουν μια πραγματική εναλλακτική στα λιπαντικά με βάση τους υδρογονάνθρακες.

Max execution time: 240